Wanneer vervallen schadevrije jaren?

Schadevrije jaren maken een autoverzekering beter betaalbaar. Ze geven namelijk recht op korting op de premie. Door een autoverzekering op uw naam te zetten bouwt u schadevrije jaren op. Gedurende het verzekeringsjaar geen schade claimen op de autoverzekering, geeft u recht op één schadevrij jaar. Door het claimen van schade verliest u juist weer schadevrije jaren. Wat moet u verder weten over de schadevrije jaren van uw auto?

Autoverzekering afsluiten? Bereken uw premie!

U krijgt geen royementsblad meer nadat u uw autoverzekering heeft geroyeerd. Op een royementsblad stond het aantal opgebouwde schadevrije jaren die u tijdens de looptijd van de verzekering had opgebouwd. De verzekeraar geeft geen royementsverklaring, omdat deze gegevens rechtstreeks in Roy-data worden geplaatst.

Vervallen de schadevrije jaren met Roy-Data?

Uw opgebouwde schadevrije jaren zitten vast in een autoverzekering. Schadevrije jaren worden pas in Roy Data gezet, nadat u de autoverzekering beëindigt. Schadevrije jaren die zijn opgebouwd tijdens een autoverzekering die nog loopt, staan dus nog niet in Roy Data. Helaas blijven schadevrije jaren niet onbeperkt geldig. Na het opzeggen van uw autoverzekering zijn schadevrije jaren bij de meeste verzekeraars nog 3 jaar geldig. De schadevrije jaren blijven dus ook nog 3 jaar in Roy data staan. Na deze 3 jaar zijn ze niet meer geldig en komen ze te vervallen. Controleer altijd bij het afsluiten van uw autoverzekering hoe lang schadevrije jaren bij uw verzekeraar geldig zijn.

Vervallen schadevrije jaren?

Wanneer schadevrije jaren niet meer gekoppeld zijn aan een autoverzekering zijn ze beperkt geldig. Deze schadevrije jaren waren in het verleden maar één jaar geldig. Dit bleek een onredelijk korte termijn te zijn. Bij de meeste verzekeraars zijn daarom de niet aan een verzekering gekoppelde schadevrije jaren nu drie jaar geldig. Worden ze binnen deze drie jaar niet gekoppeld aan een verzekering dan vervallen schadevrije jaren.

Wanneer vervallen schadevrije jaren?

Schadevrije jaren zijn dus niet onbeperkt geldig, maar vervallen wanneer u een verzekering opzegt en binnen drie jaar geen verzekering afsluit waarbij u de schadevrije jaren gebruikt. U kunt daarnaast de autoverzekering ook tijdelijk stopzetten. Het tijdelijk stopzetten van de autoverzekering wordt ook wel opschorten genoemd. U onderbreekt als het ware de autoverzekering zonder deze te beëindigen. Op deze manier zullen uw schadevrije jaren ook drie jaar geldig blijven. Dit kan een goede optie zijn wanneer u niet zeker weet hoe lang u zonder auto zit.

Na hoeveel jaar vervallen schadevrije jaren?

Schadevrije jaren vervallen bij de meeste verzekeraars na 3 jaar. U moet dus binnen 3 jaar opnieuw een verzekering afsluiten waarbij u de schadevrije jaren gebruikt, want anders zijn ze niet meer geldig. Zonde, want als u op een gegeven moment toch weer een autoverzekering op uw naam afsluit, moet u helemaal opnieuw beginnen met opbouwen. Voor elk jaar dat u schadevrij rijdt, krijgt u 1 schadevrije jaar.

Hoe verliest u schadevrije jaren?

Tijdens een lopende autoverzekering zullen uw schadevrije jaren niet vervallen. Wat wel kan gebeuren is dat u schadevrije jaren verliest. Door te claimen op uw autoverzekering, verliest u schadevrije jaren. Eén schade kan u vijf schadevrije jaren kosten. Door minder schadevrije jaren kan de premie in het opvolgende verzekeringsjaar sterk stijgen. Niet bij alle schadeclaims verliest u opgebouwde jaren. Schades die verzekerd zijn in de WA beperkt casco gaan niet ten laste van de schadevrije jaren. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om ruitschade, storm- en hagelschade en diefstal van de auto. Bij schade door een aanrijding of door vandalisme gaat de claim op de verzekering wel ten koste van uw schadevrije jaren.

Lees ook:

Private lease – Wat gebeurt er met de opgebouwde schadevrije jaren?

De nadelen van private lease

Schadevrije jaren sinds 1-1-2022 overdraagbaar

Sinds 1 januari 2022 zijn schadevrije jaren in sommige situaties overdraagbaar. Bij overlijden kunnen ze bijvoorbeeld overgedragen worden op de achterblijvende partner. Ook voor leaserijders en bestuurders die jarenlang in het buitenland gewoond hebben is het nu mogelijk om schadevrije jaren over te dragen. Zo raken ze hun opgebouwde schadevrije jaren niet kwijt. In onze blogpost leest u meer over deze nieuwe regeling.

Vergelijk online de premie voor een goedkope autoverzekering!

  • i Voor een berekening van de premies hebben we de postcode van de hoofdbestuurder nodig. Bij particulier gebruik dient de jongste bestuurder woonachtig te zijn op het zelfde adres als de aanvrager. Bij zakelijk gebruik kunt u hier de postcode van het bedrijf invullen.

Hoe doen wij het?

Laatst geüpdatet: 02-02-2023

Financieel zeker.

We zijn bereikbaar via Chat, Whatsapp, telefoon of e-mail

Neem gerust contact met ons op als u meer wilt weten.
Wij zijn er van maandag tot vrijdag van 08:00 tot 18:00.

neem contact op