Waar kan ik mijn schadevrije jaren opzoeken?

Uw schadevrije jaren worden vastgelegd in de Roy Data database. Schadevrije jaren zijn de jaren dat u geen schade heeft geclaimd bij uw verzekeraar. Voor elk schadevrij jaar stijgt u 1 bonus malus trede. Hoe hoger u stijgt op de bonus malus ladder, hoe meer korting u zult ontvangen op uw premie. Het wel of niet hebben van schadevrije jaren maakt daarom een groot verschil voor de autoverzekering. Bij het afsluiten van een nieuwe autoverzekering geeft u uw schadevrije jaren door. Zonder uw schadevrije jaren kunnen we u een minder goede indicatie van de verzekeringspremie geven. Weet u niet hoeveel schadevrije jaren u heeft? Dan kunt u deze op verschillende manieren opzoeken. In dit artikel leggen we u uit hoe het opzoeken van schadevrije jaren in zijn werk gaat.

Autoverzekering afsluiten? Bereken uw premie!

Schadevrije jaren opvragen bij de verzekeraar

Schadevrije jaren worden pas in Roy Data opgenomen als de verzekering is beëindigd. Dat betekent dat schadevrije jaren die zijn opgebouwd tijdens een nog lopende autoverzekering, nog niet zichtbaar zijn in Roy Data. Uw autoverzekeraar moet u jaarlijks laten weten hoeveel schadevrije jaren u heeft. Uw schadevrije jaren staan daarom ook op uw polisblad, dat u elk jaar ontvangt. U kunt uw schadevrije jaren tevens opvragen bij uw autoverzekeraar of tussenpersoon.

Oudere schadevrije jaren opzoeken

Schadevrije jaren zijn niet onbeperkt geldig. Na het beëindigen van een autoverzekering zijn schadevrije jaren bij de meeste verzekeraars nog 3 jaar geldig. Dat betekent dat u binnen 3 jaar een nieuwe verzekering moet afsluiten waarbij u de schadevrije jaren kunt gebruiken. Als u dat niet doet, raakt u de schadevrije jaren kwijt. Dat betekent ook dat u oudere schadevrije jaren niet altijd kunt opzoeken. Als ze zijn verlopen, zijn ze ook niet meer te zien in Roy Data. De geldigheidsduur van schadevrije kan wel per verzekeraar verschillen. Bij een enkeling zijn ze na opzeggen nog maar 2 jaar geldig, en bij een ander juist 4 op 5 jaar. Dit kunt u controleren in de polisvoorwaarden van uw autoverzekering.

Schadevrije jaren sinds 1-1-2022 overdraagbaar

Sinds 1 januari 2022 zijn schadevrije jaren in sommige situaties overdraagbaar. Bij overlijden kunnen ze bijvoorbeeld overgedragen worden op de achterblijvende partner. Ook voor leaserijders en bestuurders die jarenlang in het buitenland gewoond hebben is het nu mogelijk om schadevrije jaren over te dragen. Zo raken ze hun opgebouwde schadevrije jaren niet kwijt. In onze blogpost leest u meer over deze nieuwe regeling.

Bereken direct de premie van uw autoverzekering!

  • i Voor een berekening van de premies hebben we de postcode van de hoofdbestuurder nodig. Bij particulier gebruik dient de jongste bestuurder woonachtig te zijn op het zelfde adres als de aanvrager. Bij zakelijk gebruik kunt u hier de postcode van het bedrijf invullen.

Hoe doen wij het?

Laatst geüpdatet: 06-12-2022

Financieel zeker.

We zijn bereikbaar via Chat, Whatsapp, telefoon of e-mail

Neem gerust contact met ons op als u meer wilt weten.
Wij zijn er van maandag tot vrijdag van 08:00 tot 18:00.

neem contact op