800.000+ klanten
92% beveelt ons aan
28 vestigingen
wanneer een wanbetaler
Home Blog wanbetaler

Wanneer ben ik een wanbetaler?

28 jul 2020
3 min leestijd

Veel mensen betalen hun verzekeringspremie te laat. Bij sommige mensen gaat het zo ver dat de premie voor een wettelijk verplichte verzekering helemaal niet betaald wordt. Dit kan uiteindelijk grote gevolgen hebben. Hoe werkt dit precies? En wat voor effect heeft het als u als wanbetaler geregistreerd staat? U leest het in deze blog.

Opschorten verzekering

Als een verzekeringspremie niet op tijd wordt betaald aan de verzekeraar, kan dit leiden tot het opschorten van de dekking op de polis. In principe betekent dit dat de verzekering in ‘pauze’ wordt gezet. Bij motorrijtuigen wordt de dekking van de verzekering opgeschort als de premie niet binnen 25 dagen na de eerste aanmaning is overgemaakt. U ontvangt een aanmaning wanneer de premie 15 dagen na de premievervaldatum nog niet is ontvangen. De premievervaldatum is in dit geval de datum waarop de premie door de maatschappij geïncasseerd zou moeten worden. Er zitten in totaal dus 40 dagen tussen de premievervaldatum en het moment van opschorten.

Boete van de RDW

Het opschorten van de verzekering vindt met terugwerkende kracht plaats na deze 40 dagen. Het kenteken wordt vanaf dat moment dus afgemeld bij de RDW en heeft de ‘niet-verzekerd’ status. De RDW controleert regelmatig of u aan de wettelijke verzekeringsplicht voldoet. Als het kenteken op uw naam staat, bent u namelijk verplicht om minimaal een WA verzekering af te sluiten. De RDW kan dit controleren door uw kenteken te koppelen aan een verzekeringsregister. Als er geen match is, dan wordt de kentekenhouder gevraagd om aan te tonen dat het voertuig verzekerd is. Op het moment dat uw verzekering is opgeschort door het niet betalen van de verzekeringspremie, loopt u de kans een flinke boete te ontvangen van het RDW.

Geregistreerd wanbetaler

Indien de premie kort na deze 40 dagen wordt overgemaakt door de verzekeringsnemer, zal de polis één werkdag na ontvangst van de premie weer in kracht worden hersteld. Echter, wanneer de premie 60 dagen na de premievervaldatum nog steeds niet is ontvangen door de maatschappij, zal deze de vordering uit handen geven aan een incassobureau. De premie wordt dan verhoogd met de incassokosten.

Wanneer het incassobureau de vordering niet kan incasseren, zal de maatschappij besluiten om de polis te beëindigen in verband met het niet betalen van de verzekeringspremies. Dit kan u een hele hoop problemen opleveren op het moment dat u een nieuwe verzekering aanvraagt bij een willekeurige verzekeraar. Vanaf dat moment staat u namelijk te boek als wanbetaler. Bij een nieuwe verzekering is er een grote kans dat u als verzekeringnemer wordt geweigerd of alleen onder speciale voorwaarden wordt geaccepteerd.

Ook al is het niet betalen van de premie te wijten aan onoplettendheid, het kan u altijd blijven achtervolgen. Zorg er daarom voor u dat u de periodieke betaling van uw verzekeringspremie goed in de gaten blijft houden. Dit kan u een hoop problemen besparen.

We zijn bereikbaar via Chat, Whatsapp, telefoon of e-mail

Neem gerust contact met ons op als u meer wilt weten.
Wij zijn er van maandag tot vrijdag van 08:00 tot 18:00.

neem contact op