Goed nieuws voor Nederland, goed nieuws voor jou!

Wanneer kan ik een melding krijgen bij Stichting CIS?

De Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS) houdt zich bezig met registratie van verschillende gegevens over consumenten voor verschillende verzekeraars. Bij het indienen van een claim bij uw verzekeraar, zou u geregistreerd kunnen worden bij Stichting CIS.

Stichting CIS is de belangenbehartiger van verzekeraars. Zij stellen verzekeraars in staat om onderling informatie uit te wisselen. Tevens houdt de stichting toezicht op de informatie-uitwisseling. Om eventueel misbruik bij het indienen van claims te voorkomen en tegen te gaan, kunnen deelnemende verzekeraars de informatie van Stichting CIS gebruiken.

Telkens wanneer u een claim indient bij uw verzekeraar, kunt u worden geregistreerd bij Stichting CIS. Omdat de schuldvraag hier geen bepalende factor bij is, kan iedereen in aanraking komen met Stichting CIS. Heeft u ongebruikelijk veel schadeclaims of bent u bepaalde verplichtingen niet nagekomen, dan kan uw verzekeraar de verzekering beëindigen. Ook deze beëindiging zal worden opgenomen in de database van Stichting CIS.

CIS

Verschillende soorten registraties

Wat is een CIS registratie precies? Elke CIS registratie heeft iets te maken met uw verzekeringsverleden. De registratie omvat alle gegevens die de verzekeraar inzicht geeft in het verzekeringsverleden van u als klant. In de database van Stichting CIS zijn verschillende registraties terug te vinden. U kunt o.a. geregistreerd staan vanwege:

Een verzekeringsmaatschappij heeft, onder zekere voorwaarden, het recht een verzekering op te zeggen. Het opzeggen van een verzekering, bijvoorbeeld wanneer u niet op tijd de premie heeft voldaan, wordt royeren genoemd.

Bereken online de premie voor uw verzekering

Een CIS registratie laten verwijderen

Een vermelding in de CIS database blijft maximaal 5 jaar geregistreerd staan. Gaat het echter om een “speciale melding”, wanneer er bijvoorbeeld sprake is van oplichting of fraude, dan blijft de melding maximaal 8 jaar geregistreerd staan. Na 5 of 8 jaar wordt de registratie automatisch uit de database verwijderd.

Het kan zijn, dat u het niet eens bent met de registratie in de database van Stichting CIS. Wanneer u de registratie wilt laten verwijderen vóór de maximale registratieduur is verstreken, kunt u bezwaar indienen. Is uw bezwaar terecht, dan kan de registratie verwijderd worden door de verzekeraar. Dit kan alleen worden gedaan door diegene, die de registratie in het systeem heeft vermeld.

Een CIS registratie inzien

U heeft ten alle tijden het recht om in te kunnen zien welke gegevens er bij Stichting CIS van u zijn geregistreerd. Wanneer u gebruik wilt maken van dit recht, kunt u een inzageverzoek indienen bij Stichting CIS. Dit kunt u doen, door op de website van CIS het inzageformulier in te vullen.

Na het invullen en verzenden van het webformulier ontvangt u een e-mail, die u ondertekend en samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs per mail verstuurd naar [email protected].

Wilt u het inzageverzoek liever per post versturen en geen gebruik maken van het webformulier, dan kunt u het inzageverzoek downloaden en uitprinten. Het formulier kunt u volledig ingevuld en voorzien van uw handtekening samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs opsturen naar:

Stichting CIS

T.a.v. Team Inzage

Postbus 91627

2509 EE DEN HAAG

Normaalgesproken verneemt u binnen 28 dagen of u geregistreerd staat in de CIS databank. Mocht dit inderdaad het geval zijn, dan krijgt u tevens een overzicht van de betreffende melding. U kunt dan ook zien, wie deze melding heeft ingezet.

Maatschappij De Vereende

U vraagt zich misschien af, of het, wanneer u een CIS registratie heeft, nog wel mogelijk is om een verzekering af te sluiten. De meeste verzekeraars doen immers navraag bij Stichting CIS, wanneer iemand een verzekering af wilt sluiten of wanneer iemand een schadeclaim indient. Wát een verzekeraar beslist aan de hand van de verkregen informatie, verschilt per maatschappij en per situatie. In de meeste gevallen kunt u echter met een CIS registratie niet bij een reguliere verzekeringsmaatschappij terecht. De Vereende kan u dan uitkomst bieden.

Waar de meeste, reguliere maatschappijen besluiten u niet van dienst te zijn, is De Vereende een maatschappij die wél bijzondere risico’s wil verzekeren. De premie ligt weliswaar hoger dan bij een reguliere verzekeringsmaatschappij, maar daar staat tegenover dat De Vereende altijd uw verzekeringsaanvraag zal accepteren.

Wilt u een verzekering afsluiten, dan stelt De Vereende slechts enkele voorwaarden:

  • de premie dient steeds minimaal 3 maanden vooruit betaald te worden
  • de looptijd van de verzekering gaat pas in ná ontvangst van de eerste premiebetaling én het ondertekende aanvraagformulier
  • bij De Vereende betaalt u, in de meeste gevallen, een waarborgsom t.b.v. gemiddeld € 175,–. Deze waarborgsom dient vooraf te worden betaald. Wanneer blijkt, dat aan het einde van de verzekering geen schade is geclaimd, wordt dit bedrag weer teruggestort.

Bent u door een verzekeringsmaatschappij geweigerd, omdat u een registratie heeft bij Stichting CIS? Alpina kan u wél accepteren. Alpina is een tussenpersoon van maatschappij De Vereende. U heeft de mogelijkheid online de premie te berekenen en de verzekering aan te vragen.

Verzekeringen van De Vereende

De Vereende biedt u verschillende soorten verzekeringen aan:

  • opstalverzekering: hiermee verzekert u schade aan uw woning en alle daarbij horende onroerende zaken (alle spullen in uw woning die niet verplaatsbaar zijn)
  • inboedelverzekering: dekking van alle roerende zaken (alle spullen in uw woning die verplaatsbaar zijn) behorende tot de particuliere huishouding
  • aansprakelijkheidsverzekering: met deze verzekering bent u verzekerd tegen alle schade die u onopzettelijk veroorzaakt aan iemand anders of aan de spullen van een ander
  • autoverzekering.

Vervuiling CIS database

Het TV-programma Kassa heeft ontdekt, dat de database van Stichting CIS niet slechts claims bevat. Er staat ook data geregistreerd van mensen die slechts een informatieverzoek hebben gedaan. Hierdoor is een vervuilde databank ontstaan. Bekijk hierover meer hier.

Bereken online de premie voor uw verzekering

We zijn bereikbaar via Chat, Whatsapp, telefoon of e-mail

Neem gerust contact met ons op als u meer wilt weten.
Wij zijn er vandaag tot 18:00

neem contact op