Goed nieuws voor Nederland, goed nieuws voor jou!

Kan u een CIS-registratie laten verwijderen?

Heeft u een CIS-registratie die u graag verwijderd zou zien? Als u de CIS-registratie wil laten verwijderen voordat de termijn is verstreken, kan dit enkel gebeuren door de persoon die u geregistreerd heeft. Het is niet mogelijk uw CIS-registratie zelf te verwijderen uit de databank. Wat u wel kan doen is de registratie aanvechten wanneer u van mening bent dat de registratie onterecht is. Als u uw registratie uit de databank van de Stichting CIS wil verwijderd hebben, leggen wij u uit hoe u dan te werk dient te gaan.

CIS registratie verwijderen

Hoe kan u een onterechte CIS-registratie aanvechten?

Bent u van mening bent dat uw registratie in de databank van Stichting CIS onjuist is of ten onrechte werd geregistreerd en zou u deze graag willen laten verwijderen? In dat geval kan u altijd bezwaar aantekenen. Hiervoor dient u een verzoek tot correctie in te dienen bij uw verzekeringsmaatschappij.

U kan dan op de website van Stichting CIS een formulier downloaden waarop u kan aangeven wat de reden is dat volgens u de registratie zou moeten gecorrigeerd worden. Stichting CIS zal uw verzoek dan doorgeven aan uw verzekeringsmaatschappij. Het is dan aan de verzekeringsmaatschappij om te beslissen of ze al dan niet aan dit verzoek zullen voldoen.

Als uw verzekeringsmaatschappij uw verzoek weigert, dan blijft de CIS-registratie gewoon bestaan. U kan steeds een klacht indienen bij de klachtencommissie van de verzekeringsmaatschappij indien u het niet eens bent met de beslissing. Wanneer dit niks verandert aan de zaak, dan kan u de klacht ook voorleggen bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Mocht dit niks uithalen, dan kan u ook nog de klacht voorleggen bij de rechtbank, al zal dit wel vaak hoge juridische kosten met zich meebrengen.

Bereken online de premie voor uw verzekering

Wanneer zal uw CIS-registratie automatisch worden verwijderd?

Het is afhankelijk van het soort registratie wanneer uw registratie in de Stichting CIS zal worden verwijderd:

Na deze tijd wordt uw CIS-registratie automatisch uit de databank verwijderd. U wordt niet persoonlijk op de hoogte gesteld wanneer de registratie is verwijderd. Staat u geregistreerd bij CIS? Dan kunt u een verzoek tot inzage van uw dossier indienen. U kunt per e-mail of per post een schriftelijk verzoek met een kopie van uw legitimatiebewijs opsturen. Wanneer u een verzekering via Alpina wilt afsluiten kunnen we deze informatie helaas niet voor u opvragen. Verzekeraars mogen ons, vanwege de privacywetgeving, geen informatie geven over de inhoud van uw CIS-registratie.
Soort melding Duur registratie
Negatieve schadevrije jaren 15 maanden
Financiële verplichting niet nakomen 3 jaar
Schade 5 jaar
Ontzegging rijbevoegdheid 5 jaar
Contractuele verplichtingen niet nakomen 5 jaar
Verzekeringsfraude 8 jaar

U kan een verzekering afsluiten bij Alpina indien uw CIS-registratie (nog) niet is verwijderd!

Heeft uw verzekeringsmaatschappij besloten om de registratie in de CIS-databank niet te verwijderen? Dan zal u voor het bekomen van een verzekering enkel nog terecht kunnen bij verzekeraar De Vereende. De Vereende is een verzekeringsmaatschappij die speciaal werd tot het leven geroepen voor het verzekeren van bijzondere risico’s. De Vereende hanteert een ruimer acceptatiebeleid. In principe accepteren zij iedereen die bij hen een verzekering wenst af te sluiten. Dit wordt dan wel aan enkele voorwaarden gekoppeld. U dient dan drie maanden vooruit te betalen en de verzekeringspremie zal ook een stuk hoger liggen dan bij andere verzekeraars. In de meeste gevallen zal u ook gevraagd worden een waarborg te betalen.

Bij De Vereende kan u online berekenen hoeveel uw verzekering ongeveer zal bedragen. We zijn op dat vlak de enige in heel Nederland. Op die manier weet u vooraf waaraan u zich kan verwachten. U dient er wel rekening mee te houden dat pas wanneer u de eerste premie heeft betaald de dekking van uw verzekering pas dan ingaat. Tevens zal u eerst het aanvraagformulier dienen te hebben ingevuld en ondertekend naar ons teruggestuurd. Om die redenen duurt het enkele dagen voordat uw verzekering is gedekt.

Bereken online de premie voor uw verzekering

We zijn bereikbaar via Chat, Whatsapp, telefoon of e-mail

Neem gerust contact met ons op als u meer wilt weten.
Wij zijn er van maandag tot vrijdag van 08:00 tot 18:00.

neem contact op