Goed nieuws voor Nederland, goed nieuws voor jou!

Acceptatie

Maatschappijen hanteren bij een oldtimerverzekering verschillende acceptatievoorwaarden. Deze hebben voornamelijk betrekking op het gebruik en het type voertuig. Hieronder hebben wij per maatschappij beschreven welke acceptatiecriteria zij hanteren.

[table id=27 /]

[table id=28 /]

Het voertuig moet in ‘De onschatbare klassieker’ staan

Polisdirect: Het voertuig moet altijd in ‘De onschatbare klassieker’ staan.
Turien: Het voertuig moet altijd in ‘De onschatbare klassieker’ staan.

SCM Alarmeis

ASR

 • Per aanvraag kan worden bepaald om een alarmeis op het polisblad aan te brengen

Avero

 • Getaxeerde waarde van € 20.000 tot € 35.000: SCM klasse 1
 • Getaxeerde waarde vanaf € 35.000: SCM klasse 3

Voor de volgende merken is er een klasse 3 vereist wanneer gekozen is voor een WA extra of WA-cascodekking en de getaxeerde waarde € 5.000,00 of hoger is:

 • Ferrari
 • Maserati
 • BMW
 • Mercedes
 • Aston Martin
 • Porsche
 • De Tomaso
 • Lotus
 • Lamborghini
 • Chevrolet
 • Corvette/Camaro

Europeesche

 • Getaxeerde waarde van € 25.000 – € 50.000: SCM klasse 1
 • Getaxeerde waarde van € 50.000 – € 100.000: SCM klasse 3
 • Boven een getaxeerde waarde van € 100.000: SCM klasse 3 + Voertuigvolgsysteem

IAK

 • Getaxeerde waarde van € 20.000 tot € 37.500: SCM/VbV-klasse 1
 • Getaxeerde waarde van € 37.500 tot € 50.000: SCM/VbV-klasse 3

Voor personenauto’s jonger dan 35 jaar, waarvan reeds een merkenclub bestaat en die als verzamelobject kunnen worden aangemerkt of zijn opgenomen in de jaarboeken ‘De onschatbare klassieker’ en/of ‘De oldtimer catalogus’ geldt voor de volgende merken en alle types – ongeacht de verzekerde waarde – een verplichting tot inbouw van een SCM/VbV-klasse 4 systeem:

 • Alfa Romeo
 • Corvette
 • Maserati
 • Aston Martin
 • De Tomaso
 • Mercedes
 • BMW
 • Ferrari
 • Porsche
 • Lamborghini
 • Chevrolet
 • Camaro
 • Lotus

KNAC

 • Voertuigen met een verzekerde waarde van € 37.500 tot € 50.000: SCM/VbV-klasse 3.

Meeus

 • Er moet een SCM klasse alarm aanwezig zijn

Nedasco

 • Getaxeerde waarde van € 20.000 tot € 35.000: SCM klasse 1
 • Getaxeerde waarde vanaf € 35.000: SCM klasse 3

Voor de volgende merken is een klasse 3 vereist, wanneer gekozen is voor een WA extra of WA-cascodekking en de getaxeerde waarde € 5.000,00 of hoger is:

 • Ferrari
 • Maserati
 • BMW
 • Mercedes
 • Aston Martin
 • Porsche
 • De Tomaso
 • Lotus
 • Lamborghini
 • Chevrolet
 • Corvette/Camaro

Unigarant

 • Als de afdeling Acceptatie akkoord is gegaan met de verzekering voor een oldtimer met een taxatiewaarde hoger dan € 50.000, dan moet de auto verplicht voorzien zijn van een Track-en-Trace systeem.
  Als het voertuig een (gedeeltelijk) open dak heeft, is schade aan het interieur door neerslag – omdat het dak niet tijdig werd gesloten – uitgesloten.
  In het geval van een soft-top kap, is schade aan het dak ten gevolge van (een poging tot) diefstal, inbraak of vandalisme, uitgesloten van dekking.

Univé

 • Boven de € 15.000 is een door SCM/TNO goedgekeurde mechanische beveiliging verplicht.

Verzekeruzelf

 • Per aanvraag bepaalt de verzekeraar of een alarmsysteem verplicht wordt gesteld.

Uitgesloten merken

Europeesche: Mercedes 190 E
Polisdirect: Volkswagen, BMW
Unigarant: Bentley, Buick, Cadillac, Chevrolet, Dodge, Ferrari, GMC, Hanomag, Lincoln, Lotus, Maserati, Mercury, Porsche, Rolls Royce en Pontiac

Is er een stallingseis?

Verzekeruzelf: Ja, indien clausule 52 (‘Diefstalpreventie’) is opgenomen.

Wat is het doel van deze clausule?
Omdat sommige auto’s een groter risico vormen, wil de verzekeraar dat u voorzichtiger met de auto omgaat. Hiervoor hebben zij extra regels opgenomen:
– Op uw woonadres moet u de auto tussen zonsondergang en zonsopgang in een afgesloten ruimte stallen. Doet u dit niet, dan bent u niet verzekerd voor (een poging tot) diefstal of vandalisme.
– Bent u met de auto niet op uw woonadres, bijvoorbeeld omdat u op visite of met vakantie bent, en kan de auto niet in een afgesloten ruimte worden gestald? Dan mag de auto buiten worden gestald.

Eerste auto verplicht/leaseauto als eerste auto toegestaan

Nagenoeg alle oldtimerverzekeraars stellen inmiddels verplicht, dat de klant naast de oldtimer een eerste auto heeft voor dagelijks gebruik die – ongeacht de omstandigheden – altijd tot zijn of haar beschikking staat. Ritten met een regelmatigheidskarakter zoals woon-/werkverkeer, boodschappen doen en de kinderen naar school brengen worden dan ook uitgesloten van dekking, omdat deze met de eerste auto moeten worden gedaan. De oldtimer mag uitsluitend hobbymatig worden gebruikt. Staat een verzekeringsmaatschappij een leaseauto toe als eerste auto, dan levert dat voor de oldtimerliefhebber het voordeel op, dat er niet nog apart een eerste auto aanwezig hoeft te zijn.
Ruim 75% van de aanbieders in het onderzoek staat een leaseauto als eerste auto toe.

Sommige maatschappijen stellen verplicht dat de eerste auto bij dezelfde verzekeraar ondergebracht wordt als de oldtimer. FEHAC stelt dat er in dat geval sprake is van koppelverkoop met de dagelijkse auto. Als men de oldtimer bijvoorbeeld bij Unigarant wil verzekeren, zal ook de eerste auto daar dienen te worden ondergebracht. Het is voor de klant fijner om hier een vrije keuze in te hebben. De verzekeraar die de oldtimerverzekering aanbiedt, hoeft namelijk voor de reguliere autoverzekering geen goede aanbieder te zijn. Als u bovendien tevreden bent over de verzekeraar van de eerste auto, dan heeft u hoogstwaarschijnlijk geen behoefte om over te stappen naar een andere verzekeraar. De aanbieders in het onderzoek waarbij de eerste auto verplicht ondergebracht dient te worden bij de verzekeraar van de oldtimer zijn: Unigarant, ANWB, Univé, ZLM en Gio (vast)

Wanneer is een voertuig een oldtimer?

Hoewel veel oldtimers 25 jaar of ouder zijn, wordt er ten onrechte vaak gedacht dat een auto van 25 jaar oud per definitie een klassieker is en dat deze is vrijgesteld van wegenbelasting en verzekeringsplicht. Voor wat betreft de vrijstelling motorrijtuigenbelasting zijn het roerige tijden en is er nog veel onduidelijkheid over de toekomst. Hierover kunt u meer lezen in dit artikel.

Voor wat betreft de verzekering, hanteert elke maatschappij haar eigen voorwaarden om te bepalen of het voertuig al dan niet voor het oldtimertarief in aanmerking komt.
De leeftijden die worden aangehouden zijn 15 jaar, 20 jaar en 25 jaar en in sommige gevallen (Turien, Polis Direct) moet de oldtimer (specifiek merk, type en bouwjaar) voorkomen in ‘De onschatbare Klassieker’ om voor het oldtimertarief in aanmerking te komen. Er zijn dus ook oldtimertarieven voor voertuigen die nog geen 25 jaar oud zijn.

De ‘Onschatbare Klassieker’ is een jaarboek met daarin een overzicht van klassieke auto’s en youngtimers op de Nederlandse markt. Het jaarboek bevat technische gegevens, foto’s, productieaantallen en actuele marktprijzen.

Stallingsverplichting

Een stallingsverplichting kan in plaats van of aanvullend aan een alarmeis worden gesteld.
Dit houdt in dat de oldtimer, als deze zich binnen 1 kilometer van de woning bevindt, tussen zonsondergang en zonsopgang in een afgesloten ruimte moet zijn gestald.
Sommige verzekeraars hanteren specifieke tijden waarbinnen de oldtimer moet zijn gestald. Een gezamenlijke parkeergarage wordt niet als stalling aangemerkt, een carport evenmin. Het voertuig moet echt afzonderlijk in een deugdelijk afsluitbare ruimte worden gestald. Voor sommige oldtimerbezitters is dit lastig, omdat zij niet over een dergelijke ruimte beschikken. Verblijft de oldtimerrijder elders – is hij bijvoorbeeld een dagje uit – dan geldt de stallingsverplichting niet. Wel kan de verzekeraar dan verplichten om een stuurstangslot te plaatsen.

Minimale leeftijd aanvrager

De meeste verzekeraars hanteren een minimum leeftijdsgrens (van 24 of 25 jaar), waarop de oldtimerzekering kan worden aangevraagd.

Op dat moment wordt de bestuurder namelijk al wat meer ervaren geacht. Bij ANWB, Polis Direct, TVM en OVHV kan er al met 18 jaar een oldtimerverzekering worden aangevraagd. Bij Polis Direct geldt dan wel een extra eigen risico van € 225,00 als de bestuurder ten tijde van de schade jonger is dan 24 jaar.
De overige verzekeraars sluiten, in het geval van een (beperkt) cascoschade, de bestuurder jonger dan 24 jaar uit van dekking (de schade wordt dan niet vergoed). In het geval van schade aan derden (WA), is de verzekeraar de vergoeding van de schadelijdende partij verplicht. Deze zal de schade vervolgens verhalen op de eigenaar of bestuurder van het voertuig, in verband met het ontbreken van verzekeringsdekking.

Uitgesloten Merken

Er zijn verzekeraars, waaronder Unigarant en Polisdirect, die bepaalde automerken uitsluiten. Bijvoorbeeld omdat zij te zwaar of te duur zijn in verhouding tot het oldtimertarief, zoals de Buick en de Cadillac. Maar ook omdat is gebleken dat bepaalde merken toch vaak worden gebruikt voor dagelijkse ritten. Een Mercedes kan bijvoorbeeld enorm veel kilometers maken en rijdt dan ook erg lang in het straatbeeld door. De kans bestaat dan dat de oldtimerverzekering door de eigenaar gebruikt wordt als ‘oude auto verzekering’ en niet als ‘hobbyverzekering’.
Ruim 85% van de aanbieders in dit onderzoek kennen een dergelijke merkuitsluiting niet.

Brandstof uitgesloten

Bij voertuigen op LPG en diesel gaat de verzekeraar er doorgaans van uit, dat het voertuig wordt gebruikt om veel kilometers te maken. Dit staat haaks op de oldtimergedachte die de verzekeraar hanteert. Er zijn daarom verzekeraars, zoals Turien, Europeesche en Unigarant, die deze brandstof uitsluiten. Feitelijk klopt deze aanname niet, aangezien het rijden op een bepaalde brandstof niet per definitie betrekking heeft op het aantal kilometers dat gereden wordt. Zo zijn er veel Amerikaanse oldtimers die niet vanwege het aantal kilometers op LPG rijden, maar omdat zij veel brandstof verbruiken, de brandstof tegenwoordig erg prijzig is en de ruimte in de kofferbak ruim voldoende is om een LPG installatie te laten inbouwen. Het gaat dan niet om het maken van veel kilometers, maar om zuinig rijden. Verder kan een voertuig ooit op de markt zijn verschenen met een LPG installatie of kan er LPG zijn ingebouwd met de intentie veel kilometers te maken, terwijl deze in een later stadium wel degelijk als oldtimer wordt gebruikt. Bij Turien, Europeesche en Unigarant worden oldtimers op LPG en diesel uitgesloten. De andere verzekeraars in het onderzoek staan deze brandstoffen wel toe, zodat deze auto’s voor het oldtimertarief in aanmerking komen.

Grijs kenteken mogelijk

Een ‘grijs’ kenteken is de benaming van het kenteken van (bedrijfs)voertuigen die een belastingvoordeel hebben. Dit zijn meestal bestelwagens. Het grijze kenteken is te herkennen aan het nummerbord. De eerste letter is een B of een V. De benaming grijs kenteken komt van het feit dat het kentekenbewijs deel I van deze voertuigen in het verleden grijs was. De kleur van de kentekenplaat zelf is altijd geel geweest.
Bij een grijs kenteken wordt er door de verzekeraar vaak van uitgegaan, dat de auto wordt gebruikt voor het vervoeren van goederen en voor dagelijks gebruik, ook al is dit niet het geval en wordt het voertuig alleen hobbymatig gebruikt. Op grond van dit aangenomen dagelijkse gebruik, accepteren een aantal verzekeraars voertuigen met een grijs kenteken niet op de oldtimerverzekering. Andere aanbieders staan een grijs kenteken wel toe, op voorwaarde dat het voertuig hobbymatig wordt gebruikt. Een kleine 50% van de in ons onderzoek voorkomende aanbieders denkt hierin mee met de klant.

Alarmverplichting bij (beperkt) casco dekking

Veel verzekeraars stellen in het geval van een (beperkt) casco verzekering, vanaf een bepaalde (taxatie)waarde of omdat het een bijzonder voertuig betreft, een SCM klasse alarm verplicht. Enerzijds omdat oldtimers eenvoudiger te stelen zijn, vanwege het ontbreken van moderne technieken (zoals een startonderbreker), anderzijds omdat bepaalde oldtimers –  zeker de bijzondere – erg gewild zijn.
Echte oldtimerliefhebbers staan meestal negatief tegenover een alarminstallatie, omdat zij het voertuig in originele authentieke staat willen behouden en het toevoegen van een modern alarmsysteem hen een doorn in het oog is. De verzekeraar kan eventueel een alternatief bieden in de vorm van een stallingsverplichting.

Kampeerauto’s toegestaan

Kampeerauto’s worden als zodanig aangemerkt op het kentekenbewijs.
Het oldtimertarief geldt daarom niet voor een kampeerauto, ook al zou deze gezien de voorwaarden als oldtimer kunnen worden aangemerkt. Er zijn wel speciale kampeerautoverzekeringen met een gunstig tarief. Kijk hiervoor op www.alpina.nl/camperverzekering. Ook zijn er partijen op de markt die specifieke oldtimer-kampeerautoverzekeringen aanbieden. Deze zijn niet meegenomen in dit onderzoek.

Klanten over Alpina

klantenvertellenMogelijk gemaakt door klantenvertellen.nl
Bekijk alle beoordelingen
8.3
Gemiddelde score
Gebaseerd op 3696 reviews

Bereken direct de premie van uw oldtimerverzekering!

We zijn bereikbaar via Chat, Whatsapp, telefoon of e-mail

Neem gerust contact met ons op als u meer wilt weten.
Wij zijn er vandaag tot 18:00

neem contact op