800.000+ klanten
28 vestigingen
92% beveelt ons aan
taxi
Home Onderzoeken Enorme daling aantal nieuwe taxi’s eerste 7 maanden 2020

Enorme daling aantal nieuwe taxi’s eerste 7 maanden 2020

07 aug 2020
5 min leestijd

In de eerste 7 maanden van 2020 is een enorme daling te zien in het aantal taxi’s dat voor het eerst werd toegelaten op de Nederlandse wegen, ten opzichte van dezelfde maanden vorig jaar. 

Uit cijfers van de RDW blijkt dat in juli het grootste verschil te zien is. Werden er vorig jaar juli nog 637 taxi’s voor de eerste maal toegelaten op de weg, dit jaar zijn dat er maar 38. Een enorme daling van ruim 94%.

Minder werk voor taxi’s door coronacrisis

Vanwege de coronacrisis valt er voor taxichauffeurs vaak weinig te rijden. Hierdoor kiezen taxibedrijven ervoor om het kenteken van taxi’s tijdelijk te schorsen en de taxiverzekering tijdelijk stop te zetten. Taxibedrijven die voor langere tijd geen gebruik maken van de openbare weg, kunnen ervoor kiezen om het kenteken te schorsen. Het voertuig moet dan wel van de openbare weg af worden gehaald. Voordeel hiervan is dat er geen wegenbelasting hoeft te worden betaald, er geen APK-keuringsplicht is en de verplichting voor een WA-verzekering vervalt ook.  

Volgens cijfers van de RDW zijn op dit moment 15% van de voertuigen die als taxi zijn aangemerkt, niet verzekerd. Als het goed is, zijn deze voertuigen van de openbare weg af en betekent dit niet per definitie dat deze taxi’s onverzekerd rondrijden. 

De daling in het aantal taxi’s lijkt niet volledig door de coronacrisis te komen. In januari van dit jaar, toen corona nog niet in Nederland was, is al een daling te zien in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar. 

Taxi’s moeilijk te verzekeren

Per 1 januari 2018 hebben veel verzekeraars ervoor gekozen om te stoppen met het verzekeren van taxi’s. Hierdoor reden veel taxi’s onverzekerd rond. Taxi’s zijn moeilijk te verzekeren. Dit is al jaren een heikel punt. Verzekeraars vinden het afdekken van de risico’s van taxibedrijven te riskant. Hierdoor zijn ondernemers met een taxi- of koeriersdienst die een taxiverzekering met WA-dekking of allriskdekking af willen sluiten, aangewezen op De Vereende. De Vereende Verzekeringen is de maatschappij die bijzondere risico’s wel wil verzekeren daar waar reguliere maatschappijen afhaken. De premies van deze verzekeringen zijn een stuk hoger.

Het Verbond van Verzekeraars stelt dat het voor taxi’s moeilijk is om zich te verzekeren. Er zijn zelfs Kamervragen gesteld en eind 2018 gaf de Minister van Financiën aan geen problemen te zien. Verder stelt men dat 99% van de veel voorkomende risico’s wel goed te verzekeren is. Dat gaat misschien op voor particulieren, hoewel de schadelast bij de brommerverzekering ook enorm is. 

Alpina is één van de weinige tussenpersonen waarbij het mogelijk is om een taxiverzekering via De Vereende af te sluiten. Toch is ook in het aantal bezoeken van de taxiverzekering een enorme daling te zien. Wij zien een daling van 32% in het aantal bezoeken voor taxiverzekeringen in de eerste 7 maanden van 2020 ten opzichte van 2019. 

Vanaf 2020 geen teruggave BPM voor taxi’s 

Het wordt taxi’s niet makkelijk gemaakt. Taxibedrijven krijgen vanaf 2020 geen BPM meer terug bij de aanschaf van een nieuwe taxi.

Voorheen konden taxibedrijven over een personenauto die voor minimaal 90% als taxi gebruikt wordt, de betaalde BPM terugvragen bij de Belastingdienst.  

De teruggave van BPM op taxi’s is afgeschaft, omdat de Nederlandse regering in het Klimaatakkoord als doel heeft om in 2030 de helft minder broeikasgassen uit te stoten ten opzichte van 1990. Hierdoor worden er allerlei maatregelen getroffen om die CO2-uitstoot te verminderen. Deze maatregel moet ervoor zorgen dat taxibedrijven gemotiveerd raken om minder vervuilende taxi’s aan te schaffen.  

Deze maatregel heeft negatieve gevolgen voor veel taxibedrijven. De keuze in het aanbod auto’s die geen CO2 uitstoten, is maar heel beperkt. Daarnaast zijn auto’s die minder of helemaal geen CO2 uitstoten meestal elektrische auto’s. Deze auto’s wegen door het accupakket een stuk meer dan een vergelijkbare auto die op diesel rijdt. Dat zorgt weer voor een hogere premie, omdat deze mede op basis van het gewicht van de auto berekend wordt. 

Taxibedrijven die hun taxi op dit moment casco, exclusief BPM verzekerd hebben, kunnen bij totaal verlies, vanaf 1 januari 2020 voor het verzekerde bedrag geen vergelijkbare taxi terugkopen. Dit komt, omdat het verzekerde bedrag exclusief BPM te laag is geworden.

Strengere controle taxiverzekeringen

Naast de maatregel om de teruggave van BPM op taxi’s af te schaffen, worden alle taxi’s, vanaf 1 oktober 2019, 100% gecontroleerd op het hebben van een geldige taxiverzekering en APK.

Iedere taxi wordt minimaal eens per jaar gecontroleerd door de RDW. Dit gaat via een geautomatiseerde controle. Taxi’s die onverzekerd de weg op gaan, krijgen een boete en moeten zelf opdraaien voor de eventueel veroorzaakte schade. De boete voor het rijden in een niet verzekerd voertuig bedraagt tussen de 400 en 600 euro. 

Versoepeling coronamaatregelen positief voor taxibedrijven 

De versoepeling van de coronamaatregelen kan een positief effect hebben op de taxibranche. Nu sinds 1 juni steeds meer cafés, restaurant en culturele instellingen weer beperkt open mogen, zal naar verwachting de vraag naar taxiritten toenemen.  

Mei van dit jaar is, met maar 3 taxi’s, een enorm dieptepunt in het aantal eerste toelatingen van taxi’s. In juni en juli is weer een kleine stijging te zien. Of deze stijging en de versoepeling van de coronamaatregelen doorzet, zal moeten blijken.

We zijn bereikbaar via Chat, Whatsapp, telefoon of e-mail

Neem gerust contact met ons op als u meer wilt weten.
Wij zijn er van maandag tot vrijdag van 08:00 tot 18:00.

neem contact op