800.000+ klanten
27 vestigingen
92% beveelt ons aan
Bereken premie
Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering VVE

Vereniging van Eigenaren

Verzekering voor Vereniging van Eigenaren

Een aansprakelijkheidsclaim kan grote financiële gevolgen hebben zowel voor de Vereniging van Eigenaren (VVE) als voor de bestuursleden afzonderlijk. Bestuursleden zijn namelijk hoofdelijk aansprakelijk en bij een claim kan er aanspraak gemaakt worden op hun privévermogen. De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering beschermt u als bestuurder van een Vereniging van Eigenaren wanneer u aansprakelijk wordt gesteld voor fouten tijdens de uitoefening van uw functie. Ook als u in uw privévermogen wordt aangesproken. Hierbij maakt het niet uit of u voor uw werk een vergoeding ontvangt of niet.

De verzekering is bedoeld voor bestuurders en toezichthouders zowel in functie als afgetreden of nog te benoemen. Daarnaast is het voltallige bestuurd verzekerd. De speciale bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering VVE-polis is bedoeld voor:

  • alle bestuurders en toezichthouders
  • rechtsopvolgers en echtgenoten
  • voorzitters van vergaderingen van de Vereniging van Eigenaren die bij de Vereniging van Eigenaren daden van bestuur verricht
  • personen die daden van bestuur verrichten maar die niet formeel en statutair als bestuurder zijn aangewezen
  • externe bestuurders
Is een van onderstaande opsommingen van toepassing op uw Vereniging van Eigenaren dan kunt u geen gebruik maken van de speciale VVE-polis:
  • Verenigingen van Eigenaren met een negatief vermogen
  • Verenigingen van Eigenaren zonder reservefonds conform artikel 5:126 lid 1 BW (elke Vereniging van Eigenaren dient een reservefonds aan te houden ter bestrijding van andere dan gewone jaarlijkse kosten)
  • ‘Slapende’ Verenigingen van Eigenaren waarbij geen bestuurder is benoemd, er geen periodiek onderhoud en vergaderingen plaatsvinden

Verenigingen van Eigenaren: bestuurdersaansprakelijkheid verzekeren of niet?

In de praktijk kan een bestuurder zowel van binnen of van buiten de Vereniging van Eigenaren worden aangesproken op het privévermogen. Door de toegenomen claimbewustheid en de veranderende wet- en regelgeving lopen bestuurders een steeds groter risico om door derden, de Vereniging van Eigenaren of leden van de Vereniging van Eigenaren aansprakelijk gesteld te worden. Hieronder volgen een paar voorbeelden:

Vervangen dakbedekking

Tijdens de vergadering van de Vereniging van Eigenaren is besloten de dakbedekking volledig te vervangen. De Vereniging van Eigenaren geeft opdracht aan de plaatselijke dakdekker zonder onderzoek te doen naar de financiële positie van het bedrijf. De Vereniging van Eigenaren maakt een groot geldbedrag over aan het dakdekkersbedrijf als aanbetaling. Het dakdekkersbedrijf gaat vrij snel failliet waardoor de Vereniging van Eigenaren haar aanbetaling verliest. De vereniging gaat de bestuursleden aansprakelijk stellen voor de financiële schade.

Plaatsing van een elektrische toegangspoort

Er is besloten om een elektrische toegangspoort te laten plaatsen zodat het terrein van het wooncomplex goed beveiligd wordt. Een van de bestuursleden van de Vereniging van Eigenaren heeft een aannemer in de arm genomen en deze de opdracht gegeven tot de plaatsing van de toegangspoort. De aannemer maakt flinke kosten en laat hiervoor andere opdrachten schieten. Er blijkt echter niet genoeg geld in kas te zijn waardoor de Vereniging van Eigenaren haar contract niet kan nakomen. Hierdoor lijdt de aannemer aanzienlijke schade en gaat de bestuursleden in hun privé vermogen aanspreken.

Om de risico’s die een bestuurder loopt voor fouten tijdens de uitoefening van zijn functie te dekken kunt u een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor Vereniging van Eigenaren afsluiten.

Premie bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

De Premie van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering zijn afhankelijk van de organisatie waarvoor u een verzekering afsluit en het te verzekeren bedrag. Onderstaan een overzicht van de premies van de verschillende polissen. Prijzen zijn indicatief.

Indicatie premie voor Verenigingen van Eigenaren

Opgave van premie is exclusief eenmalige poliskosten en assurantiebelasting 21%. Vraag hier een online een offerte op en u ontvangt de offerte binnen 2 werkdagen per e-mail.
Verzekerd bedrag Premie per maand
€ 100.000,00 € 17,=
€ 250.000,00 € 22,=
€ 500.000,00 € 30,=
€ 1.000.000,00 € 43,=
€ 1.500.000,00 € 54,=
€ 2.000.000,00 € 66,=

Verzekering voor Vereniging van Eigenaren

We zijn bereikbaar via Chat, Whatsapp, telefoon of e-mail

Neem gerust contact met ons op als u meer wilt weten.
Wij zijn er van maandag tot vrijdag van 08:00 tot 18:00.

neem contact op