Direct online afsluiten
Direct online afsluiten
14 dagen bedenktijd
14 dagen bedenktijd
8.1
Beoordeling verzekeringen
AOV verzekering zzp

AOV verzekering voor ZZP’ers

Vraag direct een offerte aan voor een AOV verzekering ZZP!

Direct online afsluiten
Direct online afsluiten
14 dagen bedenktijd
14 dagen bedenktijd
8.1
Beoordeling verzekeringen

Een AOV verzekering, ook wel arbeidsongeschiktheidsverzekering genoemd, is een verzekering die er zorg voor draagt dat u als ondernemer toch een inkomen heeft op het moment dat u arbeidsongeschikt raakt. De overheid keert geen uitkering uit aan ondernemers. Wanneer u als ZZP’er of ondernemer onverwacht arbeidsongeschikt (door ziekte of ongeval) wordt voor werk, keert een arbeidsongeschiktheidsverzekering een vooraf besproken bedrag uit als inkomen. De hoogte van deze uitkering is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid.

AOV verzekering ZZP

Als ondernemer bent u verantwoordelijk voor uw eigen inkomen. Wanneer u als zelfstandig ondernemer arbeidsongeschikt raakt, kan dit flinke financiële gevolgen hebben. De kosten van uw onderneming lopen immers door. Als ZZP’er maakt u bij de overheid geen aanspraak op uitkeringen van een werknemersverzekering (met uitzondering van een eventuele zwangerschapsuitkering). Het begrip AOV verzekering ZZP is niet meer dan het niet goed of niet kunnen uitvoeren van uw werk. Dit kan komen doordat u plotseling fysiek of mentaal ziek wordt of een ongeval krijgt. Voor vrouwelijke ZZP’ers of ondernemers kan dit ook een zwangerschap betreffen.

De oorzaak van uw arbeidsongeschiktheid hoeft niet direct iets te maken hebben met uw werk. Dit betekent dus ook dat de reden (het ongeval, de ziekte of de zwangerschap) door iets buiten uw werk en in uw vrije tijd wordt veroorzaakt. Wanneer u ZZP’er in de avonduren graag op te tennisbaan staan, heeft u altijd kans op blessures. Wanneer u door deze blessure arbeidsongeschikt raakt, geldt een AOV verzekering voor ZZP’ers nog steeds.

In vrijwel alle gevallen geldt een AOV verzekering niet bij opzet, grove schuld en alcohol- of drugsgebruik. Naast ZZP’ers maken ook directeur-grootaandeelhouders en vrije beroepsbeoefenaren aanspraak op een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Is een AOV verplicht als ZZP’er?

Werknemers zijn in de meeste gevallen automatisch (verplicht) verzekerd tegen de risico’s van arbeidsongeschiktheid. Dit kan als ZZP’er een flinke financiële klap betekenen. Toch is het niet verplicht een AOV verzekering af te sluiten als ZZP’er. Veel ondernemers zijn namelijk prima in staat om financiële gevolgen ten gevolge van kortstondige arbeidsongeschiktheid op te vangen. Hoewel het niet verplicht is, wordt geadviseerd om bij een langdurige periode van arbeidsongeschiktheid een verzekering af te sluiten, omdat dit uw onderneming in gevaar kan brengen.

Waarom een AOV verzekering voor ZZP’ers?

U hoopt natuurlijk van niet, maar u kunt op elk moment in uw leven arbeidsongeschikt raken. Bijvoorbeeld doordat u getroffen wordt door een virus of bacterie, maar ook doordat u een vervelende val maakt of gewond raakt tijdens een auto-ongeluk. Een werknemer in loondienst krijgt gedurende die periode gewoon een inkomen, omdat zijn werkgever een arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft afgesloten. Als ondernemer bent u zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een AOV verzekering. Zonder AOV verzekering loopt u een groot gedeelte van uw inkomen mis, terwijl de vaste lasten gewoon doorlopen. Veel ZZP’ers hebben wel een buffer opgebouwd, maar deze is ook niet onbeperkt. Met een AOV verzekering bent u verzekerd van een inkomen en weet u zeker dat u de rekeningen gewoon kunt blijven betalen.

Welke voordelen heeft een AOV verzekering?

Het afsluiten van en AOV verzekering heeft een aantal voordelen:

  • Met een AOV verzekering bent u verzekerd van een inkomen op het moment dat u arbeidsongeschikt raakt. Het is een financieel vangnet
  • U bepaalt zelf het deel van get inkomen dat u wilt verzekeren tot een maximum percentage (hoe lager het verzekerd bedrag, hoe lager de premie)
  • De verzekeraar biedt hulp bij de re-integratie
  • De premie van een AOV is vaak fiscaal aftrekbaar

Hoe wordt het uitkeringsniveau bepaald?

He uitkeringsniveau van de AOV verzekering wordt bepaald door het percentage van arbeidsongeschiktheid en uiteraard het verzekerde bedrag. De meeste verzekeraars die Alpina vergelijkt, maken gebruik van de volgende tabel:

Het uitkeringspercentage wordt vastgesteld door een onafhankelijke verzekeringsarts.
ArbeidsongeschiktheidspercentageUitkeringspercentage
Minder dan 25%0%
25 - 35%30%
35 - 45%40%
45 - 55%50%
55 - 65%60%
65 - 85%75%
85 - 100%100%

Veelgestelde vragen over een AOV verzekering

Wat is een AOV verzekering?

Een AOV verzekering is een verzekering die er zorg voor draagt dat u als ondernemer toch een inkomen heeft op het moment dat u arbeidsongeschikt raakt. Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering verzekert u zich tegen inkomstenverlies.

Wanneer ben ik arbeidsongeschikt?

U bent arbeidsongeschikt op het moment dat u minstens 25% beperkt bent om uw beroepswerkzaamheden uit te voeren. U kunt bij deze verzekering zelf kiezen hoe de arbeidsongeschiktheid beoordeeld wordt.

De mate van arbeidsongeschiktheid wordt bepaald aan de hand van een percentage. Het arbeidsongeschiktheidspercentage kan worden berekend op basis van een formule die de balans maakt tussen maatmanloon, verdiencapaciteit en restverdiencapaciteit. Dit berekent kort gezegd de balans tussen wat u verdient zonder dat u arbeidsongeschikt bent en wat u nog kunt verdienen wanneer u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent.

Wat is de beste AOV voor ZZP’ers?

Wat de beste AOV verzekering voor een ZZP’er is, is per persoon verschillend. Een belangrijke factor hierbij is uw beroep. Een verzekeraar kijkt onder andere hoe risicovol uw beroep is. Zo is een baan waar u met gevaarlijke machines of zware onderdelen werkt risicovoller dan een kantoorbaan, omdat de kans dat u een ongeval krijgt groter is. Als bouwvakker zal u daarom meer premie betalen voor een AOV verzekering dan een accountant, omdat het risico dat u arbeidsongeschikt raakt groter is.

De beste AOV verzekering vindt u door aanbieders te vergelijken. Let bij het vergelijken niet alleen op de hoogte van de premie, maar kijk ook goed naar de voorwaarden zoals de wachttijd. De wachttijd bij een AOV de periode voordat de uitkering van de verzekering begint. Gedurende deze periode krijgt u dus nog geen uitkering, maar betaalt u het eigen risico. De wachttijd is ook van invloed op de hoogte van de premie. Hoe langer de wachttijd, hoe lager de premie. Dat betekent natuurlijk wel dat u langer moet wachten op uw eerste uitkering.

Hoe zit het met de AOV verzekering premie en de belasting?

Wanneer u als ZZP’er of ondernemer zelf de verzekerde bent, is de premie voor uw AOV verzekering aftrekbaar voor de Inkomstenbelasting. Deze premie is aftrekbaar in box 1 bij de aangifte van de inkomstenbelasting. De tegenhanger is echter dat dit de eventuele uitkering weer belast.

Sluit direct een AOV verzekering af via Alpina

Hoewel het afsluiten van een AOV verzekering als ZZP’er dus niet verplicht is, is het vaak wel verstandig. Omdat u geen werknemer in loondienst bent, bent u zelf verantwoordelijk voor het betalen van alle rekeningen van uw onderneming. Arbeidsongeschikt raken kan een flinke financiële klap betekenen voor een ZZP’er. Als u langdurig ziek bent of moet herstellen loopt u een heleboel inkomsten mis, terwijl u de vaste lasten wel gewoon doorlopen.

Op Alpina.nl kunt u direct een offerte voor een AOV verzekering ZZP aanvragen. Op basis van uw persoonlijke gegevens kunnen we een nauwkeurige offerte maken. U kunt vervolgens zelf het aanbod vergelijken. Heeft u nog vragen over het afsluiten van een AOV verzekering of over het aanvragen van een offerte? Neem dan vooral contact met ons op!

Kosten van onze dienstverlening

Wilt u weten wat de kosten zijn van onze dienstverlening klik dan hier voor ons dienstverleningsdocument.

Vergelijken

Op Alpina.nl kunt u makkelijke uw AOV verzekering ZZP vergelijken. Na het invullen van enkele gegevens krijgt u een overzicht van alle AOV verzekeringen, inclusief premies. Naast de basisdekking van de verzekering en de hoogte van de premie, zijn er andere zaken waar u op kunt letten bij het vergelijken en afsluiten. Bedenk bijvoorbeeld goed wat u wel of niet wilt verzekeren. Hoeveel bent u maandelijks kwijt aan vaste lasten en kosten, en wat heeft u nodig om te kunnen leven? Zo kunt u bepalen welk bedrag u wilt verzekeren.

Verplicht

Op dit moment is het een AOV verzekering nog niet verplicht. Er wordt echter gesproken over het verplicht stellen van een AOV. In dat geval zou u als ZZP’er vanaf 2024 verplicht zijn om uzelf te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Het is hoe dan ook wel verstandig om uzelf te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. De overheid keert geen uitkering uit aan ondernemers. Wanneer u als ZZP’er of ondernemer onverwacht arbeidsongeschikt (door ziekte of ongeval) wordt voor werk, keert een arbeidsongeschiktheidsverzekering een vooraf besproken bedrag uit als inkomen.

Kosten

Wat u betaalt voor een AOV verzekering ZZP hangt af van uw wensen en uw persoonlijke situatie. Zo spelen onder andere uw leeftijd en beroep een grote rol bij het vaststellen van de premie. Hierbij wordt er vooral gekeken hoe risicovol uw beroep is. Zo betaalt een 50-jarige hovenier meer premie per maand dan een 50-jarige accountant, omdat uit cijfers blijkt dat hoveniers een groter risico lopen om arbeidsongeschikt te raken.  Daarnaast zijn er nog een aantal factoren die van invloed zijn op de kosten, zoals bijvoorbeeld het verzekerd bedrag, het eigen risico en de uitkeringsduur.

Vergelijken

Op Alpina.nl kunt u makkelijke uw AOV verzekering ZZP vergelijken. Na het invullen van enkele gegevens krijgt u een overzicht van alle AOV verzekeringen, inclusief premies. Naast de basisdekking van de verzekering en de hoogte van de premie, zijn er andere zaken waar u op kunt letten bij het vergelijken en afsluiten. Bedenk bijvoorbeeld goed wat u wel of niet wilt verzekeren. Hoeveel bent u maandelijks kwijt aan vaste lasten en kosten, en wat heeft u nodig om te kunnen leven? Zo kunt u bepalen welk bedrag u wilt verzekeren.

Verplicht

Op dit moment is het een AOV verzekering nog niet verplicht. Er wordt echter gesproken over het verplicht stellen van een AOV. In dat geval zou u als ZZP’er vanaf 2024 verplicht zijn om uzelf te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Het is hoe dan ook wel verstandig om uzelf te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. De overheid keert geen uitkering uit aan ondernemers. Wanneer u als ZZP’er of ondernemer onverwacht arbeidsongeschikt (door ziekte of ongeval) wordt voor werk, keert een arbeidsongeschiktheidsverzekering een vooraf besproken bedrag uit als inkomen.

Kosten

Wat u betaalt voor een AOV verzekering ZZP hangt af van uw wensen en uw persoonlijke situatie. Zo spelen onder andere uw leeftijd en beroep een grote rol bij het vaststellen van de premie. Hierbij wordt er vooral gekeken hoe risicovol uw beroep is. Zo betaalt een 50-jarige hovenier meer premie per maand dan een 50-jarige accountant, omdat uit cijfers blijkt dat hoveniers een groter risico lopen om arbeidsongeschikt te raken.  Daarnaast zijn er nog een aantal factoren die van invloed zijn op de kosten, zoals bijvoorbeeld het verzekerd bedrag, het eigen risico en de uitkeringsduur.

Ondernemer

Als ondernemer valt u niet onder de werkgeversverzekeringen. Dat betekent dat u niet wordt doorbetaald als u ziek of arbeidsongeschikt wordt. Met een AOV verzekering zorgt u ervoor dat u toch gewoon een inkomen heeft als u niet kunt werken. Arbeidsongeschiktheid kan ontstaan doordat u fysiek of mentaal ziek wordt of een ongeval krijgt, maar bijvoorbeeld ook door een zwangerschap. De oorzaak van uw arbeidsongeschiktheid hoeft niet direct iets te maken hebben met uw werk. Dit betekent dus ook dat de reden (het ongeval, de ziekte of de zwangerschap) door iets buiten uw werk en in uw vrije tijd wordt veroorzaakt.

Loondienst

Voor iemand in loondienst werkt een AOV verzekering anders dan voor een ZZP’er. Als werknemer draagt u namelijk via uw brutosalaris af voor de sociale zekerheid. Als u arbeidsongeschikt raakt en niet meer kunt werken, heeft u daarom recht op een uitkering. Het bedrag dat u doorbetaald krijgt, is niet even hoog als het salaris dat u onder normale omstandigheden zou krijgen. Het is echter wel een deel ervan, waardoor u in ieder geval kosten als huur of hypotheek en andere vaste kasten kunt betalen.

Hypotheek

Als u arbeidsongeschikt raakt lopen uw vaste lasten, zoals bijvoorbeeld uw hypotheek, gewoon door. Als u geen AOV verzekering heeft, maar wel in loondienst bent, komt u de eerste twee jaar in de ziektewet. U krijgt in dat geval een ziektewetuitkering die wordt aangevuld door uw werkgever. Als ZZP’er heeft u dit natuurlijk niet, u kunt dan een bijstandsuitkering aanvragen. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is niet verplicht voor een hypotheek, maar biedt wel financiële zekerheid op het moment dat u arbeidsongeschikt raakt.

Ondernemer

Als ondernemer valt u niet onder de werkgeversverzekeringen. Dat betekent dat u niet wordt doorbetaald als u ziek of arbeidsongeschikt wordt. Met een AOV verzekering zorgt u ervoor dat u toch gewoon een inkomen heeft als u niet kunt werken. Arbeidsongeschiktheid kan ontstaan doordat u fysiek of mentaal ziek wordt of een ongeval krijgt, maar bijvoorbeeld ook door een zwangerschap. De oorzaak van uw arbeidsongeschiktheid hoeft niet direct iets te maken hebben met uw werk. Dit betekent dus ook dat de reden (het ongeval, de ziekte of de zwangerschap) door iets buiten uw werk en in uw vrije tijd wordt veroorzaakt.

Loondienst

Voor iemand in loondienst werkt een AOV verzekering anders dan voor een ZZP’er. Als werknemer draagt u namelijk via uw brutosalaris af voor de sociale zekerheid. Als u arbeidsongeschikt raakt en niet meer kunt werken, heeft u daarom recht op een uitkering. Het bedrag dat u doorbetaald krijgt, is niet even hoog als het salaris dat u onder normale omstandigheden zou krijgen. Het is echter wel een deel ervan, waardoor u in ieder geval kosten als huur of hypotheek en andere vaste kasten kunt betalen.

Hypotheek

Als u arbeidsongeschikt raakt lopen uw vaste lasten, zoals bijvoorbeeld uw hypotheek, gewoon door. Als u geen AOV verzekering heeft, maar wel in loondienst bent, komt u de eerste twee jaar in de ziektewet. U krijgt in dat geval een ziektewetuitkering die wordt aangevuld door uw werkgever. Als ZZP’er heeft u dit natuurlijk niet, u kunt dan een bijstandsuitkering aanvragen. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is niet verplicht voor een hypotheek, maar biedt wel financiële zekerheid op het moment dat u arbeidsongeschikt raakt.

Vraag direct een offerte aan voor een AOV verzekering ZZP!

Hoe doen wij het?

Laatst geüpdatet: 23-01-2023

Financieel zeker.

We zijn bereikbaar via Chat, Whatsapp, telefoon of e-mail

Neem gerust contact met ons op als u meer wilt weten.
Wij zijn er vandaag tot 18:00

neem contact op