Goed nieuws voor Nederland, goed nieuws voor jou!

Wat is no-claim?

Net zoals bij elke verzekering is de premie afhankelijk van het risico. In sommige gevallen is dat risico hoger. Onderzoek heeft bijvoorbeeld aangetoond dat jonge bestuurders een grotere kans hebben op een schadegeval. Daarom is hun premie ook duurder. Daarnaast zien verzekeraars ouderen ook als een risicogroep en rekenen een hogere premie.  Het zou oneerlijk zijn om een bestuurder die nooit een schadegeval heeft alsnog een peperdure premie voor te schotelen. Daarom belonen verzekeraars schadevrije jaren. Dit doen ze door middel van de no-claim autoverzekering. Hierbij krijgt u een no-claimkorting indien u schadevrije jaren opbouwt. Via de zogenoemde no-claimbeschermer hoeft een enkel schadegeval bovendien geen gevolgen te hebben.

aanrijding auto

Wat is een no-claim beschermer ?

In het geval van een no-claimbeschermer kunt u een jaarlijks schadegeval claimen zonder dat de premie meteen hoeft te stijgen. Het nadeel van deze aanvullende dekking is dan weer dat dit zich enkel beperkt tot de eigen verzekeraar. Bij het indienen van de claim verliest u namelijk de schadevrije jaren, zonder dat de huidige verzekeraar daar een hogere premie aan koppelt. Maar indien u bij een andere verzekeraar aanklopt, zult u wel een hogere premie moeten betalen. Het nadeel stelt zich met andere woorden enkel bij het veranderen van verzekeraar, wat wel impliceert dat u gebonden bent aan uw huidige verzekeraar. Toch kan het soms lonen om naar een goedkopere verzekeraar over te stappen en tijdelijk meer te betalen, zeker indien de korting de komende jaren hoog oploopt.
Autoverzekering afsluiten? Bereken uw premie!

Wat is no-claim korting?

Een no-claimkorting betekent dat u een korting krijgt op de premie van uw autoverzekering. Aan deze no-claimkorting koppelt men wel de voorwaarde dat er gedurende een bepaalde periode geen claim bij de verzekeraar wordt ingediend. Met andere woorden: u rijdt schadevrij of draait zelf op voor kleine kosten en moet hierdoor een lagere premie betalen voor uw autoverzekering. Wanneer u na het verkrijgen van de no-claimkorting opnieuw schade claimt bij uw verzekeraar, zal u opnieuw meer premie betalen. U verliest dan een aantal schadevrije jaren. Dat staat in schril contrast met de no-claimbeschermer waar er wel ruimte is voor het indienen van een (jaarlijks) schadegeval.

Hoe bouw je no-claim op?

De no-claimkorting volgt de bonus-malusladder. Hierdoor stijgt de korting naarmate u meer schadevrije jaren opbouwt. Dit zijn volledige jaren waarin u geen schade veroorzaakt. Het aantal schadevrije jaren wordt door de verzekeraar bijgehouden en is op het polisblad terug te vinden, hoewel dat niet bij alle verzekeraars het geval is. De no-claim korting begint vanaf het eerste schadevrij jaar te lopen. De exacte invulling van de no-claimopbouw verschilt van verzekeraar tot verzekeraar. Bijzonder is ook dat u soms schadevrije jaren kunt overnemen van een partner die vrijwillig afstand doet van de opgebouwde schadevrije jaren. Hieraan zijn vaak wel een aantal beperkingen verbonden. Zo kunt u bijvoorbeeld niet meer schadevrije jaren overnemen dan dat u een rijbewijs hebt. Tot slot bestaan er ook bijzondere afwijkingen voor zij die met een leasewagen reden. Op basis van een leaseverklaring kunnen zij soms ook schadevrije jaren opbouwen en zo van een no-claimkorting genieten.

Kan no-claim korting en no-claim beschermer overgedragen worden?

Net zoals u schadevrije jaren van uw partner kunt overnemen, kunt u ook de door u opgebouwde schadevrije jaren overdragen. En samen met de schadevrije jaren wordt ook de no-claimkorting overgedragen. Dat kan om verschillende redenen interessant zijn. Zo kan de verzekerde overlijden en kunnen de schadevrije jaren dan op de andere regelmatige bestuurder worden overgedragen. Dit kan bijvoorbeeld uw partner zijn. Ook wanneer de verzekerde ten gevolge van een ongeval niet meer kan rijden, is het overdragen van schadevrije jaren een interessante piste. In de praktijk wordt het echter het vaakst toegepast bij scheidingen, opdat de partner niet zonder schadevrije jaren hoeft achter te blijven.

Weet wel dat bij een no-claimbeschermer er geen premiegevolgen verbonden zijn aan een schadegeval, maar dat het aantal schadevrije jaren daarentegen wel daalt. En omdat er minder schadevrije jaren zijn, kunnen ook minder schadevrije jaren worden overgedragen. In welke gevallen en aan wie de no-claimkorting kan worden overgedragen, verschilt bovendien van verzekeraar tot verzekeraar. Bij Alpina kiezen we er bijvoorbeeld voor om de schadevrije jaren enkel tussen partners over te dragen. Het voordeel hiervan is dat wij onze prijzen extra scherp kunnen maken. En daar plukken ook jongeren de vruchten van.

Wat moet ik doen met no-claim na schade?

Als u autoschade heeft, gaat dit soms ten koste van uw schadevrije jaren en no-claim korting. Alle schuldschades die worden geclaimd op uw autoverzekering, kosten u namelijk schadevrije jaren. Dat wil zeggen dat wanneer u per ongeluk tegen een andere auto aan rijdt, de schuld u toe te rekenen is. Hierdoor zal de schade van de tegenpartij bij uw autoverzekering geclaimd worden. U verliest dan schadevrije jaren en krijgt vervolgens minder no-claim korting. U gaat dus meer betalen voor uw autoverzekering.

Schades die u claimt op uw WA beperkt casco autoverzekering gaan niet koste van uw no-claim. Dit is bijvoorbeeld schade door hagel, brand of storm, ruitbreuk, diefstal van de auto of een aanrijding met loslopende dieren. Is het ongeluk veroorzaakt door de tegenpartij? Dan kunt u de schade claimen bij de andere autoverzekeraar. Ook dan gaat dit niet ten koste van uw schadevrije jaren en no-claim korting.

Schadevrije jaren sinds 1-1-2022 overdraagbaar

Sinds 1 januari 2022 zijn schadevrije jaren in sommige situaties overdraagbaar. Bij overlijden kunnen ze bijvoorbeeld overgedragen worden op de achterblijvende partner. Ook voor leaserijders en bestuurders die jarenlang in het buitenland gewoond hebben is het nu mogelijk om schadevrije jaren over te dragen. Zo raken ze hun opgebouwde schadevrije jaren niet kwijt. In onze blogpost leest u meer over deze nieuwe regeling.

Online een goedkope autoverzekering vergelijken!

Nu met Gratis verhaalservice
  • Voor een berekening van de premies hebben we de postcode van de hoofdbestuurder nodig. Bij particulier gebruik dient de jongste bestuurder woonachtig te zijn op het zelfde adres als de aanvrager. Bij zakelijk gebruik kunt u hier de postcode van het bedrijf invullen.

We zijn bereikbaar via Chat, Whatsapp, telefoon of e-mail

Neem gerust contact met ons op als u meer wilt weten.
Wij zijn er van maandag tot vrijdag van 08:00 tot 18:00.

neem contact op