Hoe werkt het invoeren van een brommer?

Een brommer die in het buitenland geregistreerd is, moet u laten keuren in Nederland via een vastgestelde procedure. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een invoer uit een EU- land of een land van de Europese Vrijhandels Associatie (hierna: EVA) en een niet EU/EVA- land. Bij een invoer uit Groot-Brittannië moet u rekening houden met de gevolgen van een mogelijke Brexit! Ook kan het zijn dat u naar Nederland verhuist en de brommer als “verhuisgoed” meeneemt. We staan even stil bij de voorwaarden waaraan uzelf en de brommer moet voldoen en bespreken de keuring van de brommer bij de Dienst Wegverkeer (hierna: RDW).

Verplichte keuring bij invoer uit een (niet-) EU/EVA- land.

Opdat u de weg op mag in Nederland, moet de brommer gekeurd worden. Het RDW- keuringsstation kijkt na of de buitenlandse registratie kan worden overgenomen. U maakt online een afspraak vermits vanaf 01/12/2019 keuren zonder afspraak niet meer mogelijk is. Wanneer u de brommer niet op een trailer of autoambulance vervoert, vraagt u online een eendagskenteken aan voor de keuring. Rijdt u vanuit het buitenland naar Nederland, vraagt u vooraf aan de buitenlandse instanties of dit kan. Wanneer u invoert vanuit een niet- EU/EVA- land (of wanneer u de brommer zelf bouwde), is een zogenaamde “toelatingskeuring” nodig. De brommer moet voldoen aan bepaalde eisen van verkeersveiligheid, geluid, lichten, milieu enz. Deze technische keuring gebeurt in het RDW-testcentrum in Lelystad of aan huis. U kunt ook in andere RDW- keuringsstations laten keuren wanneer:

  • u het voertuig invoert als verhuisgoed.
  • de brommer voorheen al een Nederlands kenteken heeft gehad.
  • de brommer voor 01/01/2006 voor het eerst op de weg is gekomen.
  • de brommer een Europese typegoedkeuring heeft (vraagt u dit na bij de fabrikant of de importeur).

U verhuist naar Nederland en neemt uw brommer mee.

Verhuist u naar Nederland vanuit een ander EU/EVA- land, dan kan u nog enige tijd met de buitenlandse kentekenplaat rijden. U vraagt aan de Belastingdienst hoe lang dit nog kan. Bij een verhuis vanuit een niet- EU/EVA-land, neemt u, naast de gebruikelijke documenten, ook het invoerdocument (met aantekening “verhuisgoed”) mee. Na de keuring moet u dan nog aangifte doen van de “Belasting Personenauto’s en Motorrijtuigen (BPM)(zie Belastingdienst). Bij goedkeuring door de keuringsdiensten en de Belastingdienst, ontvangt u het kentekenbewijs.

De (documenten voor de) keuring en het kentekenbewijs.

U neemt alle nodige documenten mee zoals het originele buitenlandse kentekenbewijs, uw legitimatiebewijs en alle andere relevante documenten (bijvoorbeeld het Certificaat van Overeenstemming) die u bezit. Het RDW zal u het Nederlandse kentekenbewijs binnen 5 werkdagen opsturen. Dan laat u de kentekenplaat maken bij een erkende kentekenplatenfabrikant en sluit u een brommerverzekering af. U bent nu klaar om met de brommer in Nederland te rijden!

Bereken de premie voor een brommerverzekering

Hoe doen wij het?

Laatst geüpdatet: 19-04-2021

Financieel zeker.

We zijn bereikbaar via Chat, Whatsapp, telefoon of e-mail

Neem gerust contact met ons op als u meer wilt weten.
Wij zijn er van maandag tot vrijdag van 08:00 tot 18:00.

neem contact op