Wat kan u doen wanneer u door een autoverzekering bent geweigerd omwille van een strafblad?

Als uw aanvraag voor de verzekering van uw wagen werd geweigerd omdat u een strafblad heeft dan is dit erg vervelend. Het kan zijn dat uw strafblad met uw rijgedrag overigens niets te maken heeft. Als u een verzekering voor uw wagen wenst af te sluiten, dan zal u merken dat dit een stuk lastiger is. Betekent dit dat u helemaal geen autoverzekering meer kan afsluiten? Neen! Als u werd geweigerd voor de afsluiting van een verzekering voor uw wagen, dan kan u hier lezen hoe u toch nog kan verzekerd worden.

De gevolgen van het hebben van een strafblad voor de verzekering van uw wagen

Wanneer u een verzekering voor uw wagen wenst af te sluiten en u heeft een strafblad, dan kan dit grote gevolgen hebben, zels indien uw strafblad eigenlijk niets te maken heeft met uw rijgedrag. Verzekeringsmaatschappijen gaan ervan uit dat uw strafblad iets zegt over de waarden en normen die u hanteert. Wanneer u een verzekeringsaanvraag indient zal de verzekeringsmaatschappij proberen te bepalen hoe hoog het moreel risico bedraagt. Met moreel risico wordt bedoeld hoe hoog het risico is dat u minder voorzichtig zal zijn met het voertuig, omdat de verzekerde weet dat indien men schade oploopt men toch een vergoeding zal uitgekeerd krijgen. Bij de verzekering van een wagen kan het dus zijn dat iemand sneller of minder voorzichtig rijdt, omdat de persoon ervan uitgaat dat bij schade aan de wagen of in het geval van een ongeval de verzekeringsmaatschappij toch wel zal vergoeden.

Dit betekent niet dat een reguliere verzekeraar u niet meer zal accepteren. Elke verzekeringsmaatschappij zal andere acceptatie-eisen hanteren. Het hangt dan af van de ernst van de overtreding en hoelang deze is geleden, of u een verzekering voor uw wagen zal kunnen afsluiten bij een reguliere verzekeraar. Als de verzekeraar de aanvraag om uw wagen wel accepteert, dan zullen daar bepaalde voorwaarden aan worden verbonden, meestal gaat het dan om een hogere premie.

Voor hoelang zal bij Stichting CIS uw strafblad geregistreerd blijven?

Afhankelijk van de overtreding vervalt een strafblad gemiddeld na vijf jaar. Dit wil zeggen dat u bij een reguliere verzekeraar u na vijf jaar weer een verzekering voor uw wagen zal kunnen afsluiten. U zal alsnog uw verzekeringsmaatschappij op de hoogte moeten brengen wanneer uw misdrijf minder dan acht jaar geleden is. U kan in dat geval een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) aanvragen. Op die manier kan u dan aantonen dat voor het afsluiten van een verzekering uw verleden geen bezwaar (meer) vormt. Het is aan de verzekeringsmaatschappij om te beslissen of ze u dan al dan niet willen verzekeren.

Als de verzekering voor uw wagen werd geweigerd omwille van een strafblad dan kan u een verzekering afsluiten via Alpina!

Als u uw wagen toch wil laten verzekeren, ondanks dat uw autoverzekering werd geweigerd omwille van uw strafblad, dan kan u altijd nog terecht bij Alpina! Wij adviseren u om eerst via de online vergelijkingstool de verschillende reguliere autoverzekeringen onderling te vergelijken met elkaar. Heeft u een autoverzekering gezien die u bevalt? In dat geval kan u alle vragen doorlopen en waarheidsgetrouw invullen. Vervolgens merkt u meteen of uw aanvraag zal worden geaccepteerd. Is dit niet het geval? Dan kan u voor een autoverzekering altijd nog terecht bij verzekeraar De Vereende. De Vereende is een verzekeringsmaatschappij die is gespecialiseerd in het verzekeren van bijzondere risico’s, zoals dit bijvoorbeeld het geval is bij personen met een strafblad. Zij hanteren een ruimer acceptatiebeleid dan andere verzekeraars. Omwille van dit ruimer acceptatiebeleid aanvaarden zij bijna iedereen. u kan de premie voor de verzekering van uw wagen via De Vereende direct online berekenen en daarna heel eenvoudig afsluiten!

Bereken online de premie voor uw verzekering

Hoe doen wij het?

Laatst geüpdatet: 08-02-2023

Financieel zeker.

We zijn bereikbaar via Chat, Whatsapp, telefoon of e-mail

Neem gerust contact met ons op als u meer wilt weten.
Wij zijn er van maandag tot vrijdag van 08:00 tot 18:00.

neem contact op