800.000+ klanten
27 vestigingen
92% beveelt ons aan
Bereken premie
Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering VVE

Verenigingen en stichtingen

Verzekering voor Verenigingen en Stichtingen

Voor verenigingen en stichtingen met een balanstotaal tot € 2.500.000 is er een speciale basis BTA-polis ontwikkeld. Als bestuurder van een vereniging of stichting kun je in privé aansprakelijk worden gesteld voor de financiële gevolgen van fouten die gemaakt zijn door het bestuur. Zelfs als de claim niet wordt toegewezen kan het de nodige verweerkosten met zich meebrengen. Daarnaast kun je ook persoonlijk worden aangesproken wanneer je zonder vergoeding bestuurstaken verricht bij de vereniging of stichting.

Om je hiertegen te beschermen, kun je eenvoudig een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afsluiten. De speciale polis is bedoeld voor:

• verenigingen en stichtingen die langer dan 1 jaar bestaan
• verenigingen en stichtingen met een eigen vermogen groter dan 5% van het balanstotaal

Behoort je stichting of vereniging in het onderstaande rijtje dan kun je geen gebruik maken van de speciale polis:

• verenigingen of stichtingen met tweemaal verlies de afgelopen twee jaar
• verenigingen of stichtingen die vennootschapsbelastingplichtig zijn
• Verenigingen van Eigenaren zie hiervoor de aparte verzekering
• Voetbalverenigingen
• Informele verenigingen zonder opgemaakte statuten in notariële akte
• Financiële instellingen en (pensioen)fondsen
• Steunfondsen, stichting administratiekantoren en Stichtingen Preferente Aandelen

Verenigingen en stichtingen: bestuurdersaansprakelijkheid verzekeren of niet?

In de praktijk kan een bestuurder zowel van binnen of van buiten de vereniging worden aangesproken. Hieronder volgen een paar voorbeelden:

Vervanging van clubhuis

Het clubhuis van een sportvereniging is toe aan vernieuwing. Een lokale aannemer is door de voorzitter gevraagd het clubhuis compleet te verbouwen. De plannen worden uitgevoerd en de aannemer maakt flinke kosten en laat hiervoor andere opdrachten schieten. Helaas heeft de sportvereniging niet genoeg geld in kas om alles te bekostigen en kan het contract niet nakomen. Door dit voorval lijdt de aannemer aanzienlijke schade en gaat de voorzitter en andere bestuursleden in hun privé vermogen aanspreken.

Nieuwe velden aanleggen

Een vereniging laat nieuwe velden goedkoop aanleggen door een niet gespecialiseerde aannemer. Voor de competities worden de velden volledig afgekeurd en moeten worden vervangen. De aannemer is inmiddels failliet verklaard en de vereniging maakt dubbele kosten. De leden van de vereniging kunnen het bestuur aanspreken.

Tegenvallende bezoekersaantallen

Een stichting organiseert een groot muziekfestival en wordt geconfronteerd met sterk tegenvallende bezoekersaantallen. Door de te lage bezoekersaantallen is er sprake van een groot tekort in de begroting en gaat de stichting failliet. De bestuursleden van de stichting worden door de crediteuren aansprakelijk gesteld.

Het is voor veel verenigingen en stichtingen een verstandig idee om een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. De risico’s die een bestuurder van een vereniging of stichting loopt zijn aanzienlijk en kunnen door middel van het afsluiten van een verzekering worden gedekt.

Premie bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

De kosten van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering zijn afhankelijk van de organisatie waarvoor je een verzekering afsluit en het te verzekeren bedrag. Onderstaan een overzicht van de premies van de verschillende polissen. Prijzen zijn indicatief.

Indicatie premie voor verenigingen en stichtingen

Opgave van premie is exclusief eenmalige poliskosten en assurantiebelasting 21%. Vraag hier online een offerte op en je ontvangt de offerte binnen 2 werkdagen per e-mail.
Verzekerd bedrag Premie per maand
100.000,00 € 15,=
€ 250.000,00 € 20,=
€ 500.000,00 € 28,=
€ 1.000.000,00 € 38,=
€ 1.500.000,00 € 50,=
€ 2.000.000,00 € 63,=

Verzekering voor Verenigingen en Stichtingen

We zijn bereikbaar via Chat, Whatsapp, telefoon of e-mail

Neem gerust contact met ons op als u meer wilt weten.
Wij zijn er vandaag tot 18:00

neem contact op