Goed nieuws voor Nederland, goed nieuws voor jou!

Home AOV verzekering Zzp Tips afsluiten

Vier tips voor het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering

Bent u een medewerker in loondienst? Dan zorgt uw baas dat u verzekerd bent in het geval van arbeidsongeschiktheid. Bent u werkzaam als zelfstandig ondernemer, dan draagt u zelf de verantwoordelijkheid voor een financieel vangnet. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering kan een belangrijk verzekering zijn om te overwegen. Alpina biedt u vier handige tips die helpen bij het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

arbeidsongeschiktheidsverzekering

Wat is een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Een zelfstandig ondernemer krijgt bij arbeidsongeschiktheid vrijwel nooit een uitkering van de overheid. Daarom is een arbeidsongeschiktheidsverzekering een belangrijke verzekering om te overwegen. Wanneer u ziek wordt of een ongeval krijgt, keert deze verzekering een maandelijkse premie uit. Hierdoor heeft u als ondernemer altijd de zekerheid dat u over financiële middelen beschikt.

Ziekte of een ongeval zijn oorzaken waardoor u niet kunt werken. Maar ook een zwangerschap zorgt ervoor dat u tijdelijk arbeidsongeschikt bent. Voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering maakt het niet uit of de ziekte of het ongeval met uw werk te maken heeft. Ongevallen die zijn veroorzaakt buiten het werk, zoals een sportongeval, zijn meeverzekerd. U kunt dus voor een korte of langere periode arbeidsongeschikt zijn en zich hier op verschillende manieren tegen verzekeren.

Wat is wel verzekerd en wat niet?

Wanneer u een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluit bij Alpina is het prettig om te weten waar u wel en niet voor bent verzekerd. Hieronder zetten we beide situaties uiteen:

Wel verzekerd:

 • Uw beroep, ook al kunt u andere werkzaamheden nog wel doen;
 • Beschikt u over andere inkomsten, dan hebben deze geen invloed op uw uitkering;
 • U kunt één keer per jaar uw verzekerde inkomen met maximaal 10% aanpassen zónder een nieuwe gezondheidsverklaring;
 • Arbeidsongeschiktheid door een ongeluk op het werk of buiten het werk, bijvoorbeeld door sporten;
 • Arbeidsongeschiktheid door ziekte of psychische klachten;
 • Zwangerschapsuitkering, vanaf 1 jaar na het afsluiten van de arbeidsongeschiktheidsverzekering;
 • Kosten die worden veroorzaakt door re-integratie;
 • Een preventiepakket, zodat u arbeidsongeschiktheid kunt voorkomen.

Niet verzekerd:

 • Arbeidsongeschiktheid door opzet of grove schuld;
 • Arbeidsongeschiktheid door het gebruik van alcohol of drugs;
 • Wanneer u niet volledig of eerlijk bent geweest bij het aanvragen van een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Vier tips die helpen bij het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

U heeft besloten om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Maar hoe kiest u tussen het ruime aanbod de verzekering die het beste bij u past? Met de vier handige tips van Alpina vindt u de arbeidsongeschiktheidsverzekering die het beste aansluit op uw persoonlijke situatie.

1. Bepaal het te verzekeren inkomen

Welke premie u periodiek gaat betalen, wordt onder meer bepaald op basis van het deel van het inkomen dat u wilt verzekeren. Wanneer u een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluit, kunt u tot maximaal 80% van uw inkomen dekken. Uiteraard is een lager percentage ook mogelijk. Hoe hoger de dekking, hoe meer premie u periodiek gaat betalen. Een handig hulpmiddel om te bepalen welk percentage u moet kiezen, is om de vraag te stellen welke kosten er terugkeren binnen de onderneming, ook wanneer u arbeidsongeschikt bent. Zo weet u hoeveel geld u iedere maand beschikbaar moet hebben vanuit uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Daarnaast is het raadzaam om de financiële situatie van uw partner te bekijken. Is uw partner in loondienst? Wat zijn de inkomsten van uw partner? Is uw partner ook verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid? Het zijn verschillende vragen die belangrijk zijn om te stellen. Heeft uw partner namelijk veel zekerheid over een inkomen, dan kunt u als ZZP’er iets meer risico nemen.

2. Kies het juiste verzekeringstype

Wanneer u een arbeidsongeschiktheidsverzekering wilt afsluiten, is het goed om te weten dat er drie verschillende verzekeringen zijn, te weten:

 • Beroepsarbeidsongeschiktheidsverzekering: hierbij gaat het om de vraag hoe arbeidsongeschikt u bent. Dit wordt vastgesteld aan de hand van wat u nog kunt uitvoeren binnen uw beroep.
 • Passend arbeid: bij deze verzekering is de vraag anders. Bent u nog in staat om het werk uit te voeren dat past bij uw werkervaring en opleiding? Bij deze vorm van arbeidsongeschiktheid is de kans dat u een verzekering krijgt kleiner.
 • Gangbare arbeid: dit is de laatste variant en komt zelden voor. Bij het afsluiten van deze verzekeringsvorm wordt gekeken of u sowieso nog in staat bent om te werken en welke werkzaamheden passend zijn. Is de persoon in staat om te werken, dan keert deze verzekering geen premie uit.

De eerste verzekeringsvorm biedt de volledigste dekking. Maar ook hierbij adviseren wij om te kijken naar uw persoonlijke situatie. Weeg verschillende scenario’s af en kies de verzekering die het beste aansluit op uw situatie.

3. Onderzoek de eigen-risicoperiode

Het is belangrijk om na te denken over de eigen-risicoperiode. Zo kunt u doen besluiten om uw arbeidsongeschiktheidsverzekering pas na een aantal maanden of jaren te laten uitkeren. In deze periode ontvangt u geen financiële middelen wanneer u arbeidsongeschikt raakt. Besluit u om voor een eigen-risicoperiode te kiezen, dan is het advies van Alpina om geld te reserveren om deze periode te overbruggen.

Wanneer u een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluit, is het ook raadzaam on na te denken over de leeftijd. Bij sommige zware beroepen geldt namelijk dat u zich kunt verzekeren tot 55 of 60 jaar. Bij andere beroepen krijgt u hier weer meer vrijheid in. Verzekert u zichzelf tot het pensioen, dan betaalt u uiteraard meer premie. Besluit u zich tot een lagere leeftijd te verzekeren? Dan kan dit mogelijk voordeliger voor u uitpakken.

4. Inventariseer de alternatieve verzekeringsmogelijkheden

Er zijn ook alternatieven manieren om uzelf te verzekeren. Zo zijn er verschillende verenigingen van zzp’ers die gezamenlijk elkaars arbeidsongeschiktheid veiligstellen. Daarnaast is het verstandig om geld opzij te zetten. Het is raadzaam om dit vanaf de start van de onderneming te doen. Afsluitend is er de mogelijkheid om u te verzekeren bij het UWV. Dit is niet helemaal te vergelijken met particuliere verzekeraars. Er worden bijvoorbeeld andere voorwaarden gesteld. Deze hebben te maken met uw arbeids- en verzekeringsverleden.

Vraag direct een offerte aan voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering ZZP!

We zijn bereikbaar via Chat, Whatsapp, telefoon of e-mail

Neem gerust contact met ons op als u meer wilt weten.
Wij zijn er van maandag tot vrijdag van 08:00 tot 18:00.

neem contact op