Evenementenregeling voor oldtimers

Evenementenregeling voor oldtimers

19 mei 2014

Marc Diks
Door: Marc Diks
Laatst geupdatet: 07-10-2022

oldtimerHeeft u een oldtimer van 15 jaar en ouder, een zogenaamde youngtimer,  waarvan het kenteken is geschorst? Dat kunt u zich aanmelden voor de evenementenregeling. U kunt dan tijdens door de Belastingdienst erkende evenementen een beperkt aantal dagen rijden met de oldtimer zonder dat u de schorsing moet opheffen. U hoeft ook geen belasting te betalen het de oldtimer hoeft niet APK gekeurd te zijn in die periode.

Oldtimerverzekering afsluiten? Bereken uw premie!

Voorwaarden evenementenregeling voor oldtimers

Als u gebruik wilt maken van de evenementenregeling voor oldtimers, geldt wel een aantal voorwaarden:

Het gaat hierbij dus om voertuigen die op de openbare weg gebruikt mogen worden zonder dat de schorsing van het kenteken wordt opgeheven.

Voor welke evenementen geldt de regeling?

De evenementenregeling geldt voor bijzondere gelegenheden, waarbij de oldtimers aan het publiek worden getoond. Enkele voorbeelden zijn:

Let op!

Voor gebeurtenissen met een persoonlijk karakter, bijvoorbeeld een huwelijksfeest, geldt de evenementenregeling niet.

Hoe vaak mag u gebruikmaken van de evenementenregeling?

U mag in 1 kalenderjaar maximaal 6 dagen gebruikmaken van de evenementenregeling. U mag ook maar aan 4 verschillende evenementen per kalenderjaar deelnemen. U moet zelf per kenteken bijhouden hoe vaak u zich hebt aangemeld voor een evenement en voor hoeveel dagen. Daarbij geldt de volgorde van binnenkomst van het verzoek bij de Belastingdienst.

Let op!

De rit naar het evenement telt ook mee in de berekening van het aantal dagen dat u gebruikmaakt van de regeling. Rijdt u dus bijvoorbeeld een dag voor het evenement al naar de plaats van bestemming, dan maakt u 2 dagen gebruik van de evenementenregeling.

U koopt het motorrijtuig in de loop van het jaar

Als u een motorrijtuig in de loop van het jaar koopt, moet u rekening houden met het aantal dagen en evenementen waarop het motorrijtuig al is gebruikt door vorige eigenaren. Heeft de vorige eigenaar bijvoorbeeld tijdens 1 erkend evenement al 2 dagen gebruikgemaakt van de evenementenregeling? Dan mag u nog maximaal 4 dagen gebruikmaken van het motorrijtuig op 3 erkende evenementen.

Evenementenregeling en verzekering

Wanneer u naast het kenteken ook uw oldtimerverzekering heeft geschorst heeft u geen verzekeringsdekking gedurende het evenement. U dient dan de oldtimerverzekering weer te activeren. De verzekeringsmaatschappij zal dan wel poliskosten in rekening brengen. U dient ook zelf weer de verzekering te schorsen indien het evenement voorbij is.

Oldtimerverzekering afsluiten? Bereken uw premie!

Hoe meldt u zich aan voor de evenementenregeling?

De organisator van het evenement maakt bekend dat u gebruik kunt maken van de evenementenregeling. U meldt vervolgens uw motorrijtuig op tijd aan bij de organisator van het evenement. U hoeft tijdens het evenement geen bewijs van deelname aan de evenementenregeling in uw motorrijtuig te hebben.

U gaat toch niet naar het evenement. Wat dan?

Is uw oldtimer bij de Belastingdienst aangemeld voor deelname aan het evenement? En besluit u toch om niet deel te nemen? Dan moet de organisator ten minste 1 werkdag voor het evenement uw motorrijtuig afmelden bij de Belastingdienst. Gebeurt dat niet, dan telt het evenement wel mee in de berekening van het maximale aantal evenementen en dagen per jaar waarop u gebruik mag maken van de evenementenregeling.

Hoe meldt u zich als organisator aan voor de evenementenregeling?

Uiterlijk 2 maanden voor het evenement meldt de organisator het evenement aan bij de Belastingdienst. De Belastingdienst laar??de organisator schriftelijk weten of de deelnemers gebruik kunnen maken van de evenementenregeling. De organisator stuurt uiterlijk 1 werkdag voor het evenement een lijst met de geschorste motorrijtuigen naar de Belastingdienst met het verzoek deze motorrijtuigen aan te melden voor de evenementenregeling. De organisator krijgt hiervan geen bevestiging van de Belastingdienst.

Het verzoek dient per post worden verzonden aan de Belastingdienst naar het volgende adres:

BCA UBA Team Verzoeken
Postbus 9047
7300 GJ APELDOORN