Goed nieuws voor Nederland, goed nieuws voor jou!

Verzekeringsfraude: de mogelijke gevolgen

Verzekeringsfraude is een zaak die zeer serieus wordt opgevat door verzekeraars. Mocht een verzekeraar oplichting vermoeden, kan een onderzoek begonnen worden naar de schade die geclaimd is of de verzekeringsaanvraag instellen. Ontdekt de verzekeraar vervolgens verzekeringsfraude, kan dit vervelende gevolgen hebben voor u. Wat precies deze vervelende gevolgen zijn, leest u hieronder.

man in het donker op een laptop

Gevolg 1: Stopzetten van de verzekering

De verzekeraar zal in de meeste gevallen de verzekering stopzetten waarmee fraude is gepleegd. Stelt u zich voor dat u uw laptop bij de verzekering als gestolen heeft opgegeven, terwijl deze kapot is gegaan door eigen schuld. Als de verzekeraar hier achter komt, zal hij in vele gevallen de doorlopende reisverzekering per slot van rekening stopzetten. Mocht u nog andere lopende verzekeringen hebben bij dezelfde maatschappij, zal beoordeeld worden of deze ook stopgezet gaan worden. Verkeringsfraude plegen beschadigt het vertrouwen dat de verzekeraar in u heeft. Ze kunnen er niet meer van op aan dat u zich aan de verzekeringsvoorwaarden houdt. Dit zal veelal leiden tot het beëindigen van alle lopende verzekeringen bij deze verzekeringsmaatschappij. Verzekeringsfraude heeft niet alleen invloed op de verzekering waarmee u oplichtingen pleegt, maar op al uw lopende verzekeringen.

Bereken online de premie voor uw verzekering

 

Gevolg 2: Annuleren van de dekking

Als verzekeringsfraude is bevestigd, kan de verzekeraar de ingediende schadeclaim niet aannemen. Het is dan ook mogelijk dat een hele schadeclaim wordt verworpen, ook al is slechts een gering deel gefraudeerd. Stel u zich de volgende situatie eens voor: in uw woning vindt een inbraak plaats en als gestolen spullen geeft u een televisie en juwelen op. U besluit bij het indienen van een schadeclaim een mobiele telefoon toe te voegen als gestolen voorwerp, terwijl deze niet gestolen is. Dat is makkelijk verdiend, toch? Helaas, als de verzekeraar u betrapt, loopt u het risico dat de schadeclaim ongeldig wordt verklaart. Daar zit u dan met een heleboel kosten…

Gevolg 3: Een plekje in het frauderegister van de verzekeraar

De verzekeraar zet uw naam in het register als u verzekering is beëindigd door frauduleuze praktijken. Dit is geen zogeheten ‘’zwarte lijst’’, maar er wordt in dit register genoteerd waarom verzekeringen zijn stopgezet en wanneer. Dit met als doel de eigen verzekeringsmaatschappij te behoeden voor frauduleuze klanten. De registraties binnen de verzekeringsmaatschappij zijn voor anderen niet zichtbaar.

Gevolg 4: Een registratie bij Stiching CIS

Een notitie achter uw naam intern bij de verzekeringsmaatschappij is niet zichtbaar voor andere verzekeringsmaatschappijen. Een registratie bij Stichting CIS is dit wel! CIS is afgekort voor Centraal Informatie Systeem. Deze stichting bewaart gegevens over verzekeringen die van belang zijn voor verzekeraars in hun databank. Verzekeringsfraude is een voorbeeld hiervan, maar ook wanbetalers staan hier genoteerd, net als ontzeggingen van rijbevoegdheid en informatie over mensen met een strafrechtelijk verleden. Dit wordt gedaan om risico’s voor verzekeraars inzichtelijk te maken. Deze gegevens kunnen door verzekeraard opgehaald worden uit de landelijke databank. Zo wordt fraude zoveel mogelijk voorkomen.

Krijgt u een CIS-registratie, dan is het lastig om u aan te sluiten bij een nieuwe verzekeringsmaatschappij. De kans op een weigering van een verzekeringsaanvraag neemt sterk toe als u geregistreerd staat vanwege fraude. Er blijft dan nog één verkeringsmaatschappij over waarbij u zich kunt aansluiten: de Vereende. Dit is een gespecialiseerde verzekeringsmaatschappij die zich bezighoudt met verzekeren in bijzondere situaties.

Gevolg 5: Opgaaf van fraude aan het CBV

Verzekeringsfraude kan ook nadelig uitpakken voor uw carrière (mogelijkheden). Een melding bij het Centrum bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV) doet afbreuk aan een goede eerste indruk bij een sollicitatie in de verzekeringsbranche/een financiële instelling. Het CBV is een eenheid binnen het Verbond van Verzekeraars. Deze afdeling helpt verzekeraars bij het tegengaan van fraude en andere vormen van verzekeringsoplichting. Wanneer u solliciteert, kan een bedrijf de informatie van de CBV inzien en informatie krijgen over eventuele fraudezaken die in het verleden zijn gepleegd.

Gevolg 6: Geldstraf, kosten voor onderzoek en verhoging van verzekeringspremie

Oplichting kan niet door de beugel en heeft financiële gevolgen. Sinds het jaar 2016 wordt een geldstraf van €532,- opgelegd aan frauders. Deze maatregel is opgesteld door SODA. Belangrijk hierbij is dat de verzekeraar de oplichting aantoonbaar moet kunnen maken. Hiervoor is vaak een onderzoek nodig. De kosten van zo’n onderzoek kunnen fors zijn, met name als er een expertonderzoek aan te pas moet komen. Mocht blijken dat fraude gepleegd is, worden de kosten verhaald op degene die de fraude heeft gepleegd.

Daarbovenop komt nog dat de nieuwe verzekering meer zal kosten. Het is met een aantekening van oplichting enkel nog mogelijk om een verzekering te nemen bij De Vereende. Hiervoor betaalt u extra premie voor u verzekering en bent u verplicht om drie maanden vooruit te betalen, omdat u wordt gezien als risicovollere verzekeringnemer. Tot slot komt daar een waarborgsom bovenop. Dit kan gebruik worden om onbetaalde premie mee te verrekenen, mocht u te laat zijn met betalen.

Gevolg 7: Aangifte bij het politiebureau

Per slot van rekening kan de verzekeraar de stap nemen om aangifte te doen van fraude bij de politie. Dit gebeurt in de praktijk zelden, maar is er sprake van een hoog bedrag of georganiseerde misdaad, dan nemen veel verzekeraars deze stap.

Bereken online de premie voor uw verzekering

We zijn bereikbaar via Chat, Whatsapp, telefoon of e-mail

Neem gerust contact met ons op als u meer wilt weten.
Wij zijn er vandaag tot 18:00

neem contact op