Goed nieuws voor Nederland, goed nieuws voor jou!

Verzekeringsfraude melden, een dilemma?

Wanneer iemand een vermoeden van verzekeringsfraude heeft kan het toch nog een grote stap zijn om dit te melden. Ten eerste is het vaak niet duidelijk waar een dergelijk actie dan gemeld zou moeten worden, en ten tweede, stel dat u iemand vals beschuldigt? Toch is het een goed idee om vermoedens kenbaar te maken. De reden is dat uzelf namelijk ook de gevolgen ondervindt van de verzekeringsfraude van anderen. Fraude kost verzekeringsmaatschappijen geld, dus hoe meer fraude, moe meer premie u gaat betalen voor uw verzekeringen. Wij zullen u uitleggen welke varianten verzekeringsfraude er zijn en waar u verzekeringsfraude kunt melden.

verzekeringsfraude melden

Welke soorten verzekeringsfraude dienen gemeld te worden?

Er is niet één soort verzekeringsfraude maar ze kunnen wel in twee categorieën opgedeeld worden. Het gaat om:

  • Verzekeringsfraude die gepleegd wordt voordat de verzekeringsovereenkomst is afgesloten.
  • Verzekeringsfraude die gepleegd wordt nadat de verzekeringsovereenkomst is afgesloten.

Om u beter zicht te geven op wanneer er reden is tot het melding doen van fraude, zullen we een toelichting geven op de verschillende soorten.

Bereken online de premie voor uw verzekering

Het verzwijgen van informatie, of liegen, bij de aanvraag van een verzekering

Verzekeraars stellen acceptatievragen bij een verzekeringsaanvraag. Deze vragen zijn bedoeld om te bepalen of ze een verzekeringsaanvraag zullen accepteren of afwijzen. Voorbeelden van acceptatievragen zijn:

  • Is u ooit de rijbevoegdheid ontzegd?
  • Heeft een verzekeringsmaatschappij ooit eerder uw verzekering opgezegd of geweigerd?
  • Bent u als verdachte de afgelopen acht jaar in aanraking geweest met politie of justitie?

Deze vragen dienen naar waarheid beantwoord te worden. De redenen voor liegen zijn natuurlijk voor de hand liggend, de leugens vergroten de acceptatiekans. Wanneer iemand niet bij een reguliere verzekeringsmaatschappij een verzekering kan afsluiten betekent dit sowieso een hogere premie betalen elders. Het niet eerlijk beantwoorden van acceptatievragen valt onder verzekeringsfraude.

Schade opzettelijk veroorzaken

Opzettelijk schade veroorzaken om een schadevergoeding te krijgen komt regelmatig voor. Denk bijvoorbeeld aan het in scene zetten van een botsing, opzettelijk een paaltje raken met de auto, of zelfs een overval. Wanneer u vermoedt dat iemand expres een schade heeft veroorzaakt kunt u dit altijd melden, waarna er door de verzekeraar een onderzoek naar verzekeringsfraude gestart zal worden.

Het claimen van meer schade dan er werkelijk is

De mensen die zich hieraan schuldig maken hebben daadwerkelijk schade geleden, alleen doen ze er zelf nog een schepje bovenop. Denk aan meer claimen dan er gestolen is bij een inbraak, of oude schade aan een auto claimen als nieuwe schade na een ongeval. Het kan gezien worden als een extraatje, de verzekeringsmaatschappij moet tenslotte toch al een bedrag uitkeren. Waarom dat bedrag niet wat ophogen met een paar aanvullende zaken? Deze twee fraudevormen zijn overigens het meest voorkomend.

Liegen over geleden schade of verdraaien van feiten

Een schade melden bij de verzekeraar terwijl er eigenlijk iets anders aan de hand is. Bijvoorbeeld een verloren telefoon opgeven als ontvreemd, of een auto die gewoon ergens uit het zicht staat, opgeven als zijnde gestolen. Wat ook gebeurt is dat mensen een tweede poging wagen. Waar een schadeclaim eerst afgewezen werd op basis van de polisvoorwaarden, dienen ze de claim nogmaals in maar dan met een ander verhaal dat wél binnen de dekking valt. Het resultaat is dat de verzekeraar alsnog moet uitbetalen.

Hoe meld ik verzekeringsfraude?

Als u verzekeringsfraude denkt te herkennen, kunt u dit (anoniem) melden bij het Centrum Bestrijding Verzekeringsfraude (CBV) van het Verbond van Verzekeraars. Het doel van het CBV is verzekeraars helpen om verzekeringscriminaliteit tegen te gaan. Het e-mailadres is: [email protected] maar u kunt ook telefonisch contact opnemen op nummer: 070-3338500.

Bereken online de premie voor uw verzekering

We zijn bereikbaar via Chat, Whatsapp, telefoon of e-mail

Neem gerust contact met ons op als u meer wilt weten.
Wij zijn er vandaag tot 18:00

neem contact op