Goed nieuws voor Nederland, goed nieuws voor jou!

Welke straf kan ik krijgen voor verzekeringsfraude?

Er is tegenwoordig steeds meer sprake van verzekeringsfraude bij verzekeraars. Onlangs heeft dit er zelfs toe geleid dat er een recordaantal fraudegevallen kon worden openbaard. Verzekeraars willen hier streng optreden om fraude tegen te gaan en daarom is de bestraffing tegen deze vorm van fraude niet mals. Maar over welke straf hebben we het dan precies?

verzekeringsfraude straf

Melding CBV

Het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit(CBV) is een speciaal opgericht team om verzekeringsmaatschappijen te helpen bij de aanpak van verzekeringsfraude en alle andere vormen van criminaliteit binnen de verzekeringsbranche. Zo’n melding bij het CBV heeft vooral invloed als u bijvoorbeeld wilt solliciteren naar een vacature bij bijvoorbeeld een verzekeringsmaatschappij of een andere financiële instantie. Dit soort bedrijven zullen u eerst natrekken bij het CBV, alvorens ze met u verder gaan. U kunt zich voorstellen dat u met een melding omtrent fraudering geen positieve indruk achterlaat. Dit zou een reden kunnen zijn voor bedrijven om uw sollicitatie af te wijzen, waardoor een dergelijke melding gevolgen kan hebben voor uw carrière.

Bereken online de premie voor uw verzekering

Verschillende soorten straffen voor het plegen van verzekeringsfraude

Er zitten heel wat gevolgen verbonden aan het plegen van verzekeringsfraude. Dit is wel afhankelijk van de vorm, ernst en grootte van de fraude. Verzekeringsfraude wat op grote schaal is gepleegd wordt zwaarder gestraft dan het liegen over gegeven bij een aanvraag. Verzekeringsfraude kan zorgen voor de volgende gevolgen:

Geen schade-uitkering

De verzekeringsmaatschappij zal geen geld meer aan u uitkeren indien er is vastgesteld dat er fraude is gepleegd door u. Meestal is het het geval dat verzekeraars ervoor kiezen om uw ingediende claim niet meer uitkeren, zelfs als u maar een klein beetje hebt gefraudeerd, door bijvoorbeeld een mobiele telefoon op te geven bij de schadeclaim na een inbraak, terwijl de telefoon eigenlijk niet gestolen is. Wanneer de verzekeraar opmerkt dat u fraude pleegt en dit kan vaststellen, kan hij weigeren de schadeclaims uit te keren, wat dus ook betekent dat de daadwerkelijk gestolen spullen ook niet worden vergoed. Uiteindelijk zit u dan met hogere kosten dan wanneer u gewoon eerlijk was geweest.

Een boete van €532,-

Iedereen bij wie wordt vastgesteld dat er sprake is van verzekeringsfraude, krijgt sinds 2016 een standaardboete opgelegd van €532,-. De Serviceorganisatie Directe Aansprakelijkheid (SODA) int deze boete. Deze boete is in het leven geroepen door het Verbond van Verzekeraars om op die manier fraudeurs nog harder aan te kunnen pakken en te kunnen straffen en hopen bovendien om potentiële fraudeurs af te schrikken en zo fraude te voorkomen.

Onderzoekskosten zelf betalen

Een verzekeraar moet een vermoeden van fraude wel kunnen bewijzen. Daarom stelt een verzekeraar bij vermoedens van fraude bijna altijd een onderzoek in. Soms kan de verzekeraar er voor kiezen om een expert of onderzoeksbureau het onderzoek te laten doen. Dit kan zorgen voor erg hoge kosten. Zodra er is vastgesteld dat er sprake is van fraude, worden de onderzoekskosten die gemaakt zijn, verhaald op de fraudeur. Dit is wel zo netjes, want als u geen fraude zou hebben gepleegd, had de verzekeraar ook geen onderzoek hoeven op te zetten.

Een registratie als fraudeur

Hoewel het wellicht niet meteen een flinke straf lijkt, heeft een registratie vanwege verzekeringsfraude ook een behoorlijke invloed wanneer u in de toekomst nieuwe verzekeringen zou willen afsluiten.
Als eerste wordt u door de verzekeraar opgeslagen in het frauderegister dat iedere verzekeraar intern onderhoudt, met als doel om de betreffende verzekeringsmaatschappij alert te houden en te voorkomen dat er nog eens een verzekering door u kan worden afgesloten bij het bedrijf. Dit frauderegister is enkel toegankelijk en in te zien binnen de betreffende verzekeringsmaatschappij.

Vervolgens krijgt u ook een CIS-registratie. Waar de interne frauderegisters enkel en alleen voor de verzekeraar zelf is, is de databank van Stichting CIS toegankelijk voor elke aangesloten verzekeraar. Stichting Centraal Informatie Systeem, oftewel Stichting CIS, slaat alle gegevens op die belangrijk zijn voor verzekeraars, met als doel om de risico’s van verzekeraars bij aanvragen in te perken en fraude te voorkomen. Niet allen fraudeurs worden geregistreerd, maar ook wanbetalers en mensen met een rijontzegging of strafrechtelijk verleden.

Zwaarste straf: aangifte

Tot slot kan er ook gekozen worden voor de zwaarste straf voor verzekeringsfraude; aangifte. Aangifte komt in de praktijk alleen voor bij fraudebedragen die heel hoog zijn of wanneer het een geval van georganiseerde misdaad betreft. Het gaat dan dus vooral om de zwaardere zaken.

Heeft u straf vanwege verzekeringsfraude? Via Alpina.nl kunt u nog steeds een verzekering afsluiten!

Wanneer het u niet meer lukt om vanwege verzekeringsfraude een andere verzekering af te sluiten bij een nieuwe verzekeraar, kunt u via alpina.nl altijd nog een verzekering afsluiten bij verzekeringsmaatschappij De Vereende. Zij zijn specialisten op het gebied van het verzekeren van speciale gevallen. Online kunt u heel makkelijk de premies bereken voor een verzekering bij De Vereende.

Bereken online de premie voor uw verzekering

We zijn bereikbaar via Chat, Whatsapp, telefoon of e-mail

Neem gerust contact met ons op als u meer wilt weten.
Wij zijn er vandaag tot 18:00

neem contact op