Hoe lang duurt een APK keuring?

Hoe lang een APK keuring precies duurt, verschilt per garage. De gemiddelde tijd voor een APK keuring is ongeveer 45 minuten. In deze tijd wordt de auto volledig nagelopen aan de hand van de APK keuringseisen. Zo wordt er gekeken of uw auto nog veilig genoeg is om deel te nemen aan het verkeer. Ook wordt gecontroleerd of de auto voldoet aan alle eisen op het gebied van milieu. Als er reparatiepunten uit de keuring komen, komt er extra tijd bij de keuring. Het kan echter ook voorkomen dat uw auto wordt geselecteerd voor een steekproef door de RDW. De RDW controleert met steekproeven of de APK keuring goed wordt uitgevoerd door de garage. De steekproef moet binnen 90 minuten na de keuring worden uitgevoerd door de RDW. In dat geval duurt de APK keuring dus langer. Hou rekening met ongeveer 2 uur extra.

Autoverzekering afsluiten? Bereken uw premie!

Auto afgekeurd: wat nu?

Is uw auto na de keuring APK afgekeurd? Dan kunt u in het keuringsrapport terug lezen op welke punten de auto niet aan de keuringseisen voldoet. U bent zelf verantwoordelijk voor het oplossen van de mankementen, waarna er een herkeuring kan plaatsvinden. Een APK herkeuring is een volledig nieuwe keuring. Het kan daarom voorkomen dat er tijdens de herkeuring ook weer andere zaken aan het licht komen. Zeker als u naar een ander keuringsstation gaat of een andere keurmeester krijgt.

Als uw auto APK wordt afgekeurd en de vervaldatum is verlopen, heeft u 2 maanden de tijd om de auto te repareren. Let op: in die 2 maanden mag u niet met de auto rijden, behalve als u onderweg bent naar de garage voor de APK herkeuring. U moet in dat geval kunnen aantonen dat u een afspraak heeft bij de garage. Als uw auto na 2 maanden niet is goedgekeurd, krijgt u automatisch een boete van de RDW. Lukt het niet om de auto op tijd goedgekeurd te krijgen en wilt u een boete voorkomen? Dan kunt u de auto ook tijdelijk schorsen. De APK-plicht vervalt dan voor de duur van de schorsing.

Bereken direct de premie van uw autoverzekering!

  • i Voor een berekening van de premies hebben we de postcode van de hoofdbestuurder nodig. Bij particulier gebruik dient de jongste bestuurder woonachtig te zijn op het zelfde adres als de aanvrager. Bij zakelijk gebruik kunt u hier de postcode van het bedrijf invullen.

Hoe doen wij het?

Laatst geüpdatet: 30-10-2022

Financieel zeker.

We zijn bereikbaar via Chat, Whatsapp, telefoon of e-mail

Neem gerust contact met ons op als u meer wilt weten.
Wij zijn er van maandag tot vrijdag van 08:00 tot 18:00.

neem contact op