Goed nieuws voor Nederland, goed nieuws voor jou!

Wat is een WIA verzekering?

Uw werknemers vormen het hart van uw bedrijf. Wat doet u als een of meerdere werknemers (langdurig) arbeidsongeschikt raken?  Op het moment dat een van uw werknemers arbeidsongeschikt raakt, bent u als werkgever verplicht om de eerste twee jaar het loon door te betalen. Na twee jaar krijgt de werknemer een WIA uitkering. U kunt overwegen om een aanvullende WIA verzekering af te sluiten. Maar wat is een WIA verzekering precies? In dit artikel op Alpina.nl vertellen we u meer over het afsluiten van een WIA verzekering.

Vraag direct een offerte aan voor een WIA verzekering!

WIA verzekering verstoppende vrouw

Wat is WIA?

WIA staat voor Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Dit is de wet voor arbeidsongeschiktheid. Op het moment dat uw werknemer meer 2 jaar arbeidsongeschikt is, stopt de verplichte loondoorbetaling van de werkgever. In dat geval valt uw werknemer onder de WIA. Hij krijgt dan een WIA-uitkering van het UWV.

Vraag direct een offerte aan voor een WIA verzekering!

Wat is een WIA verzekering?

Als uw werknemer na twee jaar loondoorbetaling in de WIA terechtkomt, krijgt hij van het UWV een wettelijke WIA-uitkering. Als werkgever kunt u ook een WIA-verzekering afsluiten voor uw werknemers. Een WIA verzekering is een aanvulling op de WIA-uitkering die uw werknemer krijgt bij langdurige arbeidsongeschiktheid. Door een WIA verzekering af te sluiten zorgt u eigenlijk voor een extra financieel vangnet voor uw personeel.

WIA verzekering: WGA en IVA

De Wet Werk en Inkomen naar arbeidsvermogen bestaat uit twee soorten uitkeringen: de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten) en de IVA (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten).

  • Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten (WGA)

De werknemer krijgt een WGA-uitkering als hij 2 jaar of langer ziek is en tussen de 35% en 80% arbeidsongeschikt is. Ook als uw werknemer meer dan 80% arbeidsongeschikt is, maar met kans op herstel, krijgt hij een WGA-uitkering.

  • Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten

De werknemer krijgt een IVA-uitkering als hij volledig en blijvend arbeidsongeschikt is. De werknemer kan in dat geval dus niet of nauwelijks werken en er is een zeer kleine kans dat hij herstelt. Het gaat om een percentage van meer dan 80% arbeidsongeschikt.

Ben ik verplicht een WIA verzekering af te sluiten?

Nee, u bent als werkgever niet wettelijk verplicht om een WIA verzekering af te sluiten. U mag zelf bepalen of u een WIA verzekering aanbiedt aan uw personeel of niet. In een aantal cao’s is echter wel opgenomen dat het afsluiten van een WIA verzekering verplicht is. U kunt een WIA verzekering collectief aanbieden. Uw werknemers kunnen dan zelf beslissen of ze wel of niet willen deelnemen aan de verzekering.

WIA verzekering afsluiten? Vraag direct een offerte aan op Alpina.nl

Een WIA verzekering verkleint de kans op financiële problemen voor uw werknemer. Daarom wordt een WIA verzekering veelal gezien als een goede secundaire voorwaarde en een teken van goed werkgeverschap. Voordat u een dergelijke verzekering afsluit, wilt u natuurlijk wel weten wat u straks aan premie betaalt. Op Alpina.nl kunt u daarom vrijblijvend een offerte voor een WIA verzekering aanvragen. Op basis van een aantal gegevens over uw organisatie kunnen we u een nauwkeurige offerte geven. Heeft u nog vragen over het afsluiten van een WIA verzekering? Neem dan vooral contact met ons op! Onze verzekeringsspecialisten helpen u graag.

Vraag direct een offerte aan voor een WIA verzekering!

We zijn bereikbaar via Chat, Whatsapp, telefoon of e-mail

Neem gerust contact met ons op als u meer wilt weten.
Wij zijn er vandaag tot 18:00

neem contact op