Mijn auto is gestolen maar mijn verzekering betaalt niet, waarom?

Uw auto is gestolen en alsof dit al niet erg genoeg is, keert uw autoverzekering ook niet uit. Waarom kan uw verzekeraar dit doen? Heeft de verzekeraar hier wel het recht toe? Dit is allemaal afhankelijk van een aantal factoren: onder andere uw polisvoorwaarden en of u alle nodige maatregelen heeft genomen om diefstal te voorkomen.

Bij een WA-verzekering valt diefstal nooit onder de dekking: een WA verzekering dekt enkel de schade die een ander is aangedaan. Wilt u toch gedekt zijn in geval van diefstal? Kies dan voor een beperkt of volledig casco verzekering. Met één van deze verzekeringen bent u in eerste instantie gedekt tegen autodiefstal. Let er wel op dat ook bij deze verzekeringen sprake kan zijn van bepaalde uitsluitingsgronden. Heeft u de auto niet goed op slot gedaan? Is uw autosleutel niet veilig opgeborgen of heeft u niet aan andere beveiligingseisen van de verzekeraar voldaan? Dan kan het zijn dat de verzekeraar geen vergoeding uitkeert.

De verzekeraar vergoedt eveneens geen schade wanneer uw auto binnen 30 dagen wordt teruggevonden. Wanneer uw auto wordt teruggevonden en u aan alle voorwaarden heeft voldaan, zal de verzekeraar wel de schade vergoeden die door de diefstal aan uw auto is toegebracht.

Auto gestolen verzekering betaalt niet: bezwaar maken tegen afwijzing claim

Bezwaar maken tegen het besluit van uw verzekeraar doet u schriftelijk. Zorg ervoor dat u hierbij alles verzamelt wat als bewijsmateriaal kan gelden. Dit kunnen bijvoorbeeld bonnen zijn van aangeschafte beveiligingsmiddelen (camera’s, stuursloten, extra alarmen) of een politierapport. Let er op dat u alle uitsluitingsgronden die uw verzekeraar aanhaalt betwist, met toegevoegde bewijzen. Voor het opstellen van de documenten kunt u het beste gebruik maken van een jurist, zodat u zeker weet dat u aan alle eisen van de bezwaarprocedure voldoet.

De verzekeraar zal een besluit op uw bezwaar nemen en het bezwaar gegrond of ongegrond verklaren. Wordt het bezwaar gegrond verklaard? Dan krijgt u alsnog uw uitkering! Vragen hierover? Neem contact met ons op.

Bereken de premie voor een autoverzekering

  • i Voor een berekening van de premies hebben we de postcode van de hoofdbestuurder nodig. Bij particulier gebruik dient de jongste bestuurder woonachtig te zijn op het zelfde adres als de aanvrager. Bij zakelijk gebruik kunt u hier de postcode van het bedrijf invullen.

Hoe doen wij het?

Laatst geüpdatet: 11-01-2023

Financieel zeker.

We zijn bereikbaar via Chat, Whatsapp, telefoon of e-mail

Neem gerust contact met ons op als u meer wilt weten.
Wij zijn er vandaag tot 18:00

neem contact op