Wordt schade aan mijn auto zonder dader vergoed?

Elke vorm van autoschade is vervelend. Natuurlijk is het belangrijk dat u een goede autoverzekering heeft.
Schade brengt te allen tijde een kostenplaatje met zich mee.
Het vermindert de waarde van uw auto en het professioneel laten herstellen, is vaak een flinke uitgave. Nog vervelender is het wanneer de schade is aangericht door een andere persoon van wie de identiteit onbekend is. U kunt per slot van rekening de factuur niet neerleggen bij de dader.

Doe altijd aangifte bij de politie, ook bij schade zonder dader! 

Neem direct foto’s en/of video’s van de situatie. Breng de schade duidelijk in beeld alsmede de omliggende situatie. Er zal achteraf onder andere worden bekeken of uw auto bijvoorbeeld wel juist geparkeerd stond en of u zelf iets had kunnen doen om de schade te voorkomen. De beelden kunnen later dienen als bewijsmateriaal en helpen de politie bij het opstellen van een aangifte. Het is van groot belang dat u de schade aangeeft bij de politie. Soms zijn er bewakingscamera’s op de plek van het ongeluk. De politie kan eventuele beelden die tot de dader kunnen leiden dan inzien. Ook is het belangrijk dat de schade wordt geregistreerd in een politieaangifte. Dit is nodig voor uw verzekering. Het komt wel eens voor dat getuigen zich pas veel later melden. Het is dan handig dat uw schade zonder dader al geregistreerd is bij de politie. De politie kan in de aangifte de situatie goed vastleggen. Voor het verantwoordelijk stellen van de dader, maar ook om kans te maken op een vergoeding van uw verzekeraar of van een andere instantie, is aangifte doen noodzakelijk.  

Wanneer vergoedt mijn verzekering de schade aan mijn auto als er geen dader is?

Indien u een allrisk verzekering heeft dan zal de schade naar alle waarschijnlijkheid vergoed worden door uw eigen verzekering. Afhankelijk van uw polis en dekking kan het zijn dat u een deel van de schade zelf moet bekostigen. Dit is het ‘eigen risico’ waarvan de hoogte verschilt per polis. Neem dus ook bij schade zonder dader contact op met uw verzekeraar of tussenpersoon. Een schade zonder dader wil niet altijd zeggen dat u zelf voor de kosten moet opdraaien. Bedenk bij het afsluiten van een verzekering welk type verzekering het best bij uw auto en situatie past. Voor auto’s die minder dan zes jaar oud zijn, is een allrisk verzekering vaak de beste optie. Vraag uw tussenpersoon of verzekeraar om advies als u hierover niet zeker bent.

Wanneer maak ik aanspraak op het Waarborgfonds?

Indien de schade zonder dader niet gedekt wordt door uw eigen verzekering, dan kunt u een schadeverzoek indienen bij het Waarborgfonds. Uw verzoek dient wel aan een aantal criteria te voldoen. Zo moet de ontstane schade zijn toegebracht door een ander motorvoertuig of daaraan gekoppelde aanhanger. Ook moet het duidelijk zijn dat een onbekende partij verantwoordelijk gesteld kan worden en niet uzelf. U moet binnen 14 dagen moeite doen of hebben gedaan om de dader te vinden. De politieaangifte is daarom belangrijk. Ook een aanvullend buurtonderzoek of een advertentie tonen aan dat u moeite heeft gedaan om de identiteit van de dader te achterhalen. Wanneer de schade niet ontstaan is door een ander voertuig (of aanhanger) dan kunt u geen aanspraak maken op het Waarborgfonds.

Bereken direct de premie voor een autoverzekering!

  • i Voor een berekening van de premies hebben we de postcode van de hoofdbestuurder nodig. Bij particulier gebruik dient de jongste bestuurder woonachtig te zijn op het zelfde adres als de aanvrager. Bij zakelijk gebruik kunt u hier de postcode van het bedrijf invullen.

Hoe doen wij het?

Laatst geüpdatet: 31-10-2022

Financieel zeker.

We zijn bereikbaar via Chat, Whatsapp, telefoon of e-mail

Neem gerust contact met ons op als u meer wilt weten.
Wij zijn er van maandag tot vrijdag van 08:00 tot 18:00.

neem contact op