Wat te doen bij blikschade aan uw auto?

Blikschade aan uw auto noemen we ook wel materiële schade. Wanneer u autoschade heeft meldt dit dan meteen in ieder geval bij uw autoverzekering. Wat moet u doen in het geval van blikschade aan uw auto?

Wat is blikschade?

Blikschade is schade aan de carrosserie van de auto, zoals bijvoorbeeld een deuk in de bumper. Blikschade ontstaat vaak door een botsing met een andere wegbestuurder of doordat u per ongeluk ergens tegenaan rijdt, zoals een paaltje. De meest voorkomende vorm van blikschade is dan ook deukschade. Blikschade wordt vaak verward met lakschade, maar lakschade is schade aan de laklaag van de auto. Als u tegen een paaltje aanbotst, kunt u zowel blikschade als lakschade hebben.

Blikschade na stormschade wat te doen?

Uw auto kan ook door bijvoorbeeld een flinke hagelbui of storm beschadigd raken. Wanneer u blikschade heeft aan uw auto door stormschade, moet u ook een schadeformulier invullen en opsturen naar uw verzekeraar of tussenpersoon. Wees bij het invullen van het schadeformulier zo specifiek nodig. Uw verzekeraar zal controleren wat de weersomstandigheden waren op de dag en tijdstip van toedracht.

Wat te doen bij ongeval met blikschade?

Wat u precies moet doen bij blikschade is afhankelijk van het soort ongeval. We maken onderscheid tussen blikschade door een eenzijdig ongeval en blikschade door een tweezijdig ongeval. Bij schade door een eenzijdig ongeval zijn geen andere personen betrokken, bijvoorbeeld wanneer u tegen een paaltje aan bent gereden. In dit geval hoeft u niet te wachten op de plaats van het ongeval. Als u zelf verder ongedeerd bent en de auto nog gewoon rijdt, kunt u rustig naar huis rijden. Als u de schade wilt claimen bij uw verzekeraar moet u een volledig ingevuld schadeformulier indienen.

Gaat het om een tweezijdig ongeval, bijvoorbeeld door een aanrijding? Vul dan altijd samen met de andere partij een schadeformulier in. Maak ook foto’s van de schade aan beide auto’s en noteer de gegevens van eventuele getuigen. Dit helpt bij het snel afhandelen van de schade. Neem vervolgens contact op met uw verzekeraar. U kunt de blikschade laten repareren bij een bij de verzekeraar aangesloten herstelbedrijf.

Blikschade auto: hoe zit het met de verzekering?

Op het moment dat u blikschade heeft aan uw auto, is de kans groot dat u dit moet laten maken. Reparaties aan een auto loopt vaak als snel in de papieren. U vraagt zich dan natuurlijk af hoe zit het dan met de verzekering. Valt blikschade aan uw auto onder uw autoverzekering? Dit hangt af van de dekking van uw autoverzekering en of u aansprakelijk bent voor de blikschade. Op het moment dat u niet zelf verantwoordelijk bent voor de (blik)schade zal de verzekeraar de schade proberen te verhalen op de tegenpartij. Heeft u de schade zelf veroorzaakt bent u aansprakelijk. In dit geval hang het af van de manier waarop u bent verzekerd. Heeft u een autoverzekering met alleen een WA-dekking? Dan zijn de kosten van uw auto door blikschade voor uw eigen rekening. Een WA-verzekering dekt namelijk alleen de schade die je aan de tegenpartij toebrengt.

Met een WA-beperkt casco bent u voor bijvoorbeeld ruitschade, schade bij inbraak en vandalisme verzekerd. Veroorzaakt u zelf een aanrijding, dan wordt de blikschade aan uw auto ook niet verzekerd met deze dekking. Met een Allrisk dekking worden bijna alle schades wel vergoed, ook als u deze zelf veroorzaakt heeft. Uiteraard zijn er ook hier enkele uitzonderingen van toepassing, bijvoorbeeld als er alcohol of drugs in het spel is.

Heeft blikschade invloed op uw schadevrije jaren?

Als u bent verzekerd voor blikschade, heeft dit wel gevolgen voor uw schadevrije jaren. Ongeacht de hoogte van de kosten, valt u terug in schadevrije jaren indien u de (blik)schade claimt. Het maakt dus niet uit hoe groot het schadebedrag is. Dit betekent dat u meer voor uw verzekeringspremie gaat betalen. U kunt zich dus afvragen of het verstandig is om een kleine blikschade bij de verzekering te claimen.

Doorrijden na blikschade: wat zijn de gevolgen?

Volgens de Wegenverkeerswet is het strafbaar om door te tijden na een aanrijding. Dit geldt niet alleen wanneer er sprake is van lichamelijk letsel na de aanrijding, maar ook wanneer er alleen sprake is van materiële schade, zoals blikschade. Als iemand doorrijdt na een aanrijding krijgt deze persoon 12 uur de tijd om zich alsnog te melden bij de politie. Gebeurt dit niet, dat wordt het gezien als een strafbaar feit. Hiervoor kan een maximale boete worden opgelegd van €6700,- of een gevangenisstraf van 3 maanden. Daarnaast kan er een ontzegging van rijbevoegdheid voor maximaal 5 jaar worden opgelegd. Dit zijn echter wel de maximumstraffen. In de praktijk worden deze zeer weinig opgelegd, maar het doorrijden na blikschade kan toch ernstige gevolgen hebben.

Doorrijden na blikschade geparkeerde auto wat moet ik doen?

Stelt u zich voor: u parkeert uw auto op een parkeerplaats en gaat vervolgens even een boodschap doen. Als u even later terugkomt, zit er een flinke deuk in uw auto. Er is iemand tegenaan gereden, maar van de dader ontbreekt elk spoor. De veroorzaker van de blikschade is strafbaar als hij zich niet binnen 12 uur meldt. Voor u is dat natuurlijk extra vervelend, want u zich met de schade en er is niemand om deze op te verhalen. In dit soort situaties kan het Waarborgfonds Motorverkeer misschien uitkomst bieden. Zij kunnen u vertellen of u recht heeft op een schadevergoeding.

Waar kan ik mijn auto repareren bij blikschade

Uw auto laten repareren bij blikschade? Let op waar u dit laat doen. Vanuit de verzekeraar wordt u geacht de auto te laten repareren bij de herstelbedrijven van de verzekeraar. Neem vooraf dus altijd contact op met uw verzekeraar of tussenpersoon om te controleren welk herstelbedrijf bij u in de buurt zit. U kunt deze ook vinden op uw groene kaart.

Welke dekking past bij u?

Gratis verhaalservice
i Alpina werkt samen met 112schade.nl voor het verhalen van niet gedekte schade op de tegenpartij. Heeft iemand schade bij u veroorzaakt, maar heeft u geen dekking op uw eigen polis? 112schade.nl kan u volledig kosteloos helpen bij het verhalen van uw schade op de tegenpartij.
Schade aan anderen
i Dit is de basisdekking en goedkoopste autoverzekering. De schade die u met uw auto veroorzaakt aan derden wordt vergoed, maar niet de schade aan uw auto.
Diefstal, joyriding en vermissing
i Naast de WA dekking wordt nu ook diefstalschade vergoed. Schade aan uw auto die u zelf heeft veroorzaakt (door bijvoorbeeld een aanrijding) wordt niet vergoed bij deze autoverzekering.
Ruitschade
i Bij ruitschade gaat het om schade aan de ruit zelf en gevolgschade door ruitscherven. Let op: Als de ruitschade ontstaan is door een ongeval, valt dit niet onder de dekking van een beperkt casco dekking.
Schade door brand of natuurrampen
i Naast de WA dekking wordt nu ook schade door brand of natuurrampen vergoed.
Eigen schade door een aanrijding
i Schade aan het eigen voertuig door een aanrijding is gedekt. Ongeacht wie de schade heeft veroorzaakt. Opzet is echter uitgesloten.

Welke dekking past bij u?

WA (verplicht)

 • Gratis verhaalservice
  i Alpina werkt samen met 112schade.nl voor het verhalen van niet gedekte schade op de tegenpartij. Heeft iemand schade bij u veroorzaakt, maar heeft u geen dekking op uw eigen polis? 112schade.nl kan u volledig kosteloos helpen bij het verhalen van uw schade op de tegenpartij.
 • Schade aan anderen
  i Dit is de basisdekking en goedkoopste autoverzekering. De schade die u met uw auto veroorzaakt aan derden wordt vergoed, maar niet de schade aan uw auto.
 • Diefstal, joyriding en vermissing
  i Naast de WA dekking wordt nu ook diefstalschade vergoed. Schade aan uw auto die u zelf heeft veroorzaakt (door bijvoorbeeld een aanrijding) wordt niet vergoed bij deze autoverzekering.
 • Ruitschade
  i Bij ruitschade gaat het om schade aan de ruit zelf en gevolgschade door ruitscherven. Let op: Als de ruitschade ontstaan is door een ongeval, valt dit niet onder de dekking van een beperkt casco dekking.
 • Schade door brand of natuurrampen
  i Naast de WA dekking wordt nu ook schade door brand of natuurrampen vergoed.
 • Eigen schade door een aanrijding
  i Schade aan het eigen voertuig door een aanrijding is gedekt. Ongeacht wie de schade heeft veroorzaakt. Opzet is echter uitgesloten.
Bereken Premie Meer informatie

Beperkt casco

 • Gratis verhaalservice
  i Alpina werkt samen met 112schade.nl voor het verhalen van niet gedekte schade op de tegenpartij. Heeft iemand schade bij u veroorzaakt, maar heeft u geen dekking op uw eigen polis? 112schade.nl kan u volledig kosteloos helpen bij het verhalen van uw schade op de tegenpartij.
 • Schade aan anderen
  i Dit is de basisdekking en goedkoopste autoverzekering. De schade die u met uw auto veroorzaakt aan derden wordt vergoed, maar niet de schade aan uw auto.
 • Diefstal, joyriding en vermissing
  i Naast de WA dekking wordt nu ook diefstalschade vergoed. Schade aan uw auto die u zelf heeft veroorzaakt (door bijvoorbeeld een aanrijding) wordt niet vergoed bij deze autoverzekering.
 • Ruitschade
  i Bij ruitschade gaat het om schade aan de ruit zelf en gevolgschade door ruitscherven. Let op: Als de ruitschade ontstaan is door een ongeval, valt dit niet onder de dekking van een beperkt casco dekking.
 • Schade door brand of natuurrampen
  i Naast de WA dekking wordt nu ook schade door brand of natuurrampen vergoed.
 • Eigen schade door een aanrijding
  i Schade aan het eigen voertuig door een aanrijding is gedekt. Ongeacht wie de schade heeft veroorzaakt. Opzet is echter uitgesloten.
Bereken Premie Meer informatie

All Risk (WA+Casco)

 • Gratis verhaalservice
  i Alpina werkt samen met 112schade.nl voor het verhalen van niet gedekte schade op de tegenpartij. Heeft iemand schade bij u veroorzaakt, maar heeft u geen dekking op uw eigen polis? 112schade.nl kan u volledig kosteloos helpen bij het verhalen van uw schade op de tegenpartij.
 • Schade aan anderen
  i Dit is de basisdekking en goedkoopste autoverzekering. De schade die u met uw auto veroorzaakt aan derden wordt vergoed, maar niet de schade aan uw auto.
 • Diefstal, joyriding en vermissing
  i Naast de WA dekking wordt nu ook diefstalschade vergoed. Schade aan uw auto die u zelf heeft veroorzaakt (door bijvoorbeeld een aanrijding) wordt niet vergoed bij deze autoverzekering.
 • Ruitschade
  i Bij ruitschade gaat het om schade aan de ruit zelf en gevolgschade door ruitscherven. Let op: Als de ruitschade ontstaan is door een ongeval, valt dit niet onder de dekking van een beperkt casco dekking.
 • Schade door brand of natuurrampen
  i Naast de WA dekking wordt nu ook schade door brand of natuurrampen vergoed.
 • Eigen schade door een aanrijding
  i Schade aan het eigen voertuig door een aanrijding is gedekt. Ongeacht wie de schade heeft veroorzaakt. Opzet is echter uitgesloten.
Bereken Premie Meer informatie

Verhaalservice

Alpina werkt samen met 112schade.nl voor het verhalen van niet gedekte schade op de tegenpartij. Heeft iemand schade bij u veroorzaakt, maar heeft u geen dekking op uw eigen polis? 112schade.nl kan u volledig kosteloos helpen bij het verhalen van uw schade op de tegenpartij.

112schade

Blikschade auto

Blikschade aan uw auto is natuurlijk ontzettend vervelend. Blikschade kan bijvoorbeeld ontstaan doordat u een inschattingsfoutje maakt bij parkeren, maar ook doordat u betrokken bent bij een ongeluk met een andere weggebruiker. Voor de verzekering is het belangrijk wie de schade heeft veroorzaakt. Bij een eenzijdige schade, waar geen andere weggebruikers bij betrokken zijn, kunt u gewoon verder rijden en zelf het schadeformulier invullen en opsturen naar de tussenpersoon of verzekeraar. Bij een tweezijdige schade vult u samen met de andere partij het schadeformulier in.

Blikschade kosten

Als u de blikschade zelf heeft veroorzaakt, wordt dit alleen vergoed als u een allrisk autoverzekering heeft. Een WA of WA beperkt casco autoverzekering biedt geen dekking bij schade die u zelf heeft veroorzaakt. Kijk wel even of het loont om de schade te claimen. Dit gaat namelijk ten koste van uw premiekorting en schadevrije jaren. Soms is het voordeliger om de schade zelf te betalen. Is de blikschade veroorzaakt door een ander? Dan kunt u de schade verhalen op de tegenpartij.

Blikschade repareren

Hoewel het repareren van blikschade niet direct noodzakelijk is bij lichte schade, doet het natuurlijk wel af aan de aanblik van uw auto. Daarom is het ook bij lichte blikschade verstandig om de schade te laten repareren. Is de schade uw eigen schuld en gaat u deze claimen bij de verzekeraar? Dan kunt u dit laten doen bij een van de autoherstelbedrijven waar uw verzekeraar afspraken mee heeft. Neem vooraf altijd even contact op met uw verzekeraar om te bespreken waar u uw auto het beste kunt laten repareren. Deze bedrijven staan tevens op uw groene kaart.

Blikschade auto

Blikschade aan uw auto is natuurlijk ontzettend vervelend. Blikschade kan bijvoorbeeld ontstaan doordat u een inschattingsfoutje maakt bij parkeren, maar ook doordat u betrokken bent bij een ongeluk met een andere weggebruiker. Voor de verzekering is het belangrijk wie de schade heeft veroorzaakt. Bij een eenzijdige schade, waar geen andere weggebruikers bij betrokken zijn, kunt u gewoon verder rijden en zelf het schadeformulier invullen en opsturen naar de tussenpersoon of verzekeraar. Bij een tweezijdige schade vult u samen met de andere partij het schadeformulier in.

Blikschade kosten

Als u de blikschade zelf heeft veroorzaakt, wordt dit alleen vergoed als u een allrisk autoverzekering heeft. Een WA of WA beperkt casco autoverzekering biedt geen dekking bij schade die u zelf heeft veroorzaakt. Kijk wel even of het loont om de schade te claimen. Dit gaat namelijk ten koste van uw premiekorting en schadevrije jaren. Soms is het voordeliger om de schade zelf te betalen. Is de blikschade veroorzaakt door een ander? Dan kunt u de schade verhalen op de tegenpartij.

Blikschade repareren

Hoewel het repareren van blikschade niet direct noodzakelijk is bij lichte schade, doet het natuurlijk wel af aan de aanblik van uw auto. Daarom is het ook bij lichte blikschade verstandig om de schade te laten repareren. Is de schade uw eigen schuld en gaat u deze claimen bij de verzekeraar? Dan kunt u dit laten doen bij een van de autoherstelbedrijven waar uw verzekeraar afspraken mee heeft. Neem vooraf altijd even contact op met uw verzekeraar om te bespreken waar u uw auto het beste kunt laten repareren. Deze bedrijven staan tevens op uw groene kaart.

Bereken nu de premie van uw autoverzekering

 • i Voor een berekening van de premies hebben we de postcode van de hoofdbestuurder nodig. Bij particulier gebruik dient de jongste bestuurder woonachtig te zijn op het zelfde adres als de aanvrager. Bij zakelijk gebruik kunt u hier de postcode van het bedrijf invullen.

Hoe doen wij het?

Laatst geüpdatet: 24-01-2023

Financieel zeker.

We zijn bereikbaar via Chat, Whatsapp, telefoon of e-mail

Neem gerust contact met ons op als u meer wilt weten.
Wij zijn er vandaag tot 18:00

neem contact op