Goed nieuws voor Nederland, goed nieuws voor jou!

Opgebouwde schadevrije jaren overdragen: hoe zit het precies?

Het wel of niet hebben van schadevrije jaren maakt een groot verschil voor de autoverzekering. Door schadevrij te rijden kun je bij de meeste verzekeraars een korting tussen de 70 en 80% opbouwen. Onder voorwaarden is het mogelijk om opgebouwde schadevrije jaren over te dragen aan iemand anders. Wat zijn de mogelijkheden en wanneer speelt dit?

Het is mogelijk om samen schadevrije jaren op te bouwen, maar ze blijven verbonden aan één persoon. Diegene die de autoverzekering op naam heeft is de eigenaar van de opgebouwde jaren. Bij het uit elkaar gaan, blijven de schadevrije jaren dus van één van beide partners. Het is mogelijk om de jaren (deels) over te hevelen naar de partner.

Autoverzekering afsluiten? Bereken jouw premie!

Schadevrije jaren opgebouwd

Kan je schadevrije jaren overdragen?

In principe zijn schadevrije jaren persoonsgebonden. Dit betekent dus dat je deze niet kan overdragen. Er zijn wel een paar uitzonderingen. Bij partners is het vaak wel mogelijk om de schadevrije jaren over te dragen. Bijvoorbeeld bij echtscheiding. Maar je kan de schadevrije jaren niet kopiëren dus wanneer je de schadevrije jaren overdraagt aan je partner kan je ze zelf niet meer gebruiken. Het is eigenlijk net zoals met geld. Wanneer ik mijn partner 20 euro geef dan ben ik ze zelf kwijt. Zo werkt het dus ook met schadevrije jaren. Schadevrije jaren overdragen aan een kennis of vriend is niet mogelijk. De achtergrond van schadevrije jaren is namelijk het feit dat iemand heeft bewezen schadevrij te kunnen rijden en hiervoor krijgt hij een beloning. Het is dus een beloning die hoort bij de persoon die ze heeft opgebouwd. Daarom is dit niet over te dragen. Bij partners kan dit wel omdat men er van uit gaat dat beide partners in de auto hebben gereden en dus beide verantwoordelijk zijn voor de schadevrije jaren.

Autoverzekering afsluiten? Bereken jouw premie!

Schadevrije jaren sinds 1-1-2022 overdraagbaar

Sinds 1 januari 2022 zijn schadevrije jaren in sommige situaties overdraagbaar. Bij overlijden kunnen ze bijvoorbeeld overgedragen worden op de achterblijvende partner. Ook voor leaserijders en bestuurders die jarenlang in het buitenland gewoond hebben is het nu mogelijk om schadevrije jaren over te dragen. Zo raken ze hun opgebouwde schadevrije jaren niet kwijt. In onze blogpost lees je meer over deze nieuwe regeling.

Kan ik schadevrije jaren overdragen aan partner?

Schadevrije jaren zijn gekoppeld aan een autoverzekering. Als je de verzekeringsnemer bent, staan de schadevrije jaren op jouw naam. Ook als je partner evenveel of misschien zelfs vaker in de auto rijdt dan jij. Omdat de autoverzekering op jouw naam staat, bouw jij schadevrije jaren op. In sommige situaties is het wel mogelijk om schadevrije jaren over te dragen aan een partner, bijvoorbeeld bij een echtscheiding of bij overlijden.

Is het mogelijk om schadevrije jaren verdelen bij een echtscheiding?

Schadevrije jaren zijn persoonsgebonden. Alleen als er een autoverzekering op jouw naam staat, bouw je schadevrije jaren op. Een partner die evenveel in de auto rijdt als jij, maar geen autoverzekering op naam heeft, bouwt dus geen schadevrije jaren op. Als je nog samen bent, is dat waarschijnlijk geen probleem. Maar hoe zit dat precies bij een echtscheiding? Bij een echtscheiding worden de bezittingen verdeeld. Het is echter niet mogelijk om schadevrije jaren te verdelen. Als je gaat scheiden blijft een van beiden dus zonder schadevrije jaren achter. Er is echter wel een uitzondering. Stel dat je, samen met je partner, twee auto’s hebt. Beide auto’s staan op jouw naam verzekerd. In dat geval kan een van beide sets schadevrije jaren worden overgedragen aan je partner.

Kan ik schadevrije jaren overdragen aan anderen?

De schadevrije jaren overdragen is maar in een beperkt aantal gevallen mogelijk. De verzekeringnemer kan de jaren overdragen aan iemand die op de polis staat aangetekend als één van de regelmatige bestuurders. In dat geval heeft de andere persoon ook daadwerkelijk bijgedragen aan het opbouwen van de schadevrije jaren. Een zoon of dochter een aantal jaren schenken is alleen mogelijk als ze op de polis staan aangetekend als regelmatige bestuurder. Bij het overdragen van schadevrije jaren aan je kind kan er geen splitsing van schadevrije jaren plaatsvinden.

Is het mogelijk om schadevrije jaren overdragen na overlijden?

Het was in principe niet mogelijk om, bij overlijden van de verzekeringnemer, de schadevrije jaren over te dragen aan de nabestaanden. Veel verzekeringsmaatschappijen deden hier echter niet moeilijk over als het gaat om de partner van de overledene. Sinds 1-1-2022 is het echter bij elke verzekeringsmaatschappij mogelijk om schadevrije jaren over te dragen op de achterblijvende partner in geval van overlijden.

Overdragen aan leaserijder?

Werknemers die rijden in een auto van de zaak, bouwen officieel geen schadevrije jaren op. Na het inleveren van de auto kunnen leasemaatschappijen een zogenaamde leaseverklaring afgeven. Hieruit blijkt hoeveel jaar er met de auto gereden is en hoeveel schades er veroorzaakt zijn. Bij een leaseauto is het gebruikelijk om alle schades te claimen. Ook de kleine schades. Hierdoor valt de leaseverklaring vaak niet goed uit voor de leaserijder. Bij lease worden er geen schadevrije jaren overgedragen, maar de leaseverklaring kan wel gebruikt worden om schadevrij rijden aan te tonen. Sinds 1 januari 2022 is het echter ook mogelijk om zuivere schadevrije jaren die zijn opgebouwd tijdens een leaseperiode toe te kennen in Roy Data.

In dit blog lees je meer over de nieuwe regeling omtrent het overdragen van schadevrije jaren.

Zijn schadevrije jaren niet onbeperkt geldig?

Schadevrije jaren vervallen wanneer je een verzekering opzegt en binnen drie jaar geen verzekering afsluit waarbij je de schadevrije jaren gebruikt. Je kunt een autoverzekering ook tijdelijk stopzetten. Het tijdelijk stopzetten van de autoverzekering wordt ook wel opschorten genoemd. Je onderbreekt als het ware de autoverzekering zonder deze te beëindigen. Op deze manier zullen jouw schadevrije jaren ook drie jaar geldig blijven. Dit kan een goede optie zijn wanneer je niet zeker weet hoe lang je zonder auto zit.

Tijdens een lopende autoverzekering zullen de schadevrije jaren niet vervallen. Wat wel kan gebeuren is dat je schadevrije jaren verliest. Door te claimen op je autoverzekering, verlies je schadevrije jaren. Eén schade kan je vijf schadevrije jaren kosten. Door minder schadevrije jaren kan de premie in het opvolgende verzekeringsjaar sterk stijgen. Niet bij alle schadeclaims verlies je opgebouwde jaren. Schades die verzekerd zijn in de WA beperkt casco gaan niet ten laste van de schadevrije jaren. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om ruitschade, storm- en hagelschade en diefstal van de auto. Bij schade door een aanrijding of door vandalisme gaat de claim op de verzekering wel ten koste van jouw schadevrije jaren.

Vergelijk online de premie van jouw autoverzekeringen!

Nu met Gratis verhaalservice
  • Voor een berekening van de premies hebben we de postcode van de hoofdbestuurder nodig. Bij particulier gebruik dient de jongste bestuurder woonachtig te zijn op het zelfde adres als de aanvrager. Bij zakelijk gebruik kunt u hier de postcode van het bedrijf invullen.

We zijn bereikbaar via Chat, Whatsapp, telefoon of e-mail

Neem gerust contact met ons op als u meer wilt weten.
Wij zijn er van maandag tot vrijdag van 08:00 tot 18:00.

neem contact op