800.000+ klanten
27 vestigingen
92% beveelt ons aan

Erfbelasting en een overlijdensrisicoverzekering: hoe zit het?

Iedereen die een erfenis ontvangt, betaalt daarop een deel belasting aan de overheid. Wat veel mensen niet weten is dat ook de ontvangsten van een overlijdensrisicoverzekering onderhevig zijn aan deze belasting. In bepaalde gevallen beschouwt de Belastingdienst deze inkomsten immers als een soort van erfenis.

Hoe zit het nu precies met de overlijdensrisicoverzekering en de erfbelasting? Is die belasting altijd van toepassing of zijn er uitzonderingen? Hier lees je alles wat je moet weten.

Erfbelasting en overlijdensrisicoverzekering financiën

Hoe werkt erfbelasting bij een overlijdensrisicoverzekering?

Als je een erfenis ontvangt, zal je in de meeste situaties ook belasting betalen op dat geldbedrag. Dit is ook het geval bij een overlijdensrisicoverzekering als de verzekerde, dus de persoon die is overleden, ook verantwoordelijk was voor de betaling van de premie van de overlijdensrisicoverzekering.
Overlijdensrisicoverzekering afsluiten? Neem contact met ons op!

Erfbelasting & overlijdensrisicoverzekering

Het gaat altijd om een situatie waarin de overleden verzekeringnemer de maandelijkse premie zelf uit het eigen vermogen heeft betaald. Of er in dat geval effectief erfbelasting betaald moet worden, hangt af van:

  • De omvang van het aandeel van de erfenis dat de nabestaande ontvangt
  • De relatie tussen de nabestaande en de overleden verzekeringnemer

Daarbij is het belangrijk om te weten dat er uitzonderingen mogelijk zijn. Elk bedrag dat onder deze vrijstellingen valt, is vrijgesteld van de erfbelasting.

Zo voorkom je erfbelasting bij een overlijdensrisicoverzekering

Als de verzekerde zelf de premie of een stuk daarvan uit zijn of haar eigen vermogen betaalde, dan is de persoon die de uitkering krijgt verantwoordelijk voor de betaling van de erfbelasting. Dit is echter enkel zo als de complete erfenis hoger is dan de vrijstelling.

In bepaalde gevallen is het mogelijk om erfbelasting bij een overlijdensrisicoverzekering te voorkomen. Belangrijk hierbij is dat de persoon die het geld krijgt de verzekering betaalt en dat dit in de polis vermeld staat. In dat geval is het betalen van de erfbelasting niet verplicht.

Belangrijk: in dit laatste geval is het niet mogelijk om de overlijdensrisicoverzekering te betalen met een gedeeld vermogen. Als je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt met gemeenschap van goederen, dan kan de erfbelasting niet altijd voorkomen worden!

Situaties waarin je erfbelasting kunt voorkomen

Zoals gezegd zijn er bepaalde situaties waarin je geen erfbelasting hoeft te betalen op de uitkering van de overlijdensrisicoverzekering. Hieronder wat meer info:

Als partner of echtgenoot

Is er sprake van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap met gemeenschap van goederen? Dan is de erfbelasting verplicht, aangezien het vermogen gedeeld wordt.

De Belastingdienst neemt immers aan dat de overleden verzekeringnemer een stuk van de premie voor de overlijdensrisicoverzekering heeft betaald. Een deel van de uitkering is dan ook onderhevig aan de erfbelasting, die door de ontvanger betaald moet worden. Dit is enkel het geval als de complete erfenis en de uitkering samen hoger zijn dan de vrijstelling voor die belasting.

Als echtgenoot of geregistreerd partner

Als er tussen twee partners huwelijksvoorwaarden of partnerschapsvoorwaarden bestaan, dan is het vermogen gescheiden. Dit betekent dat je erfbelasting wel degelijk kunt voorkomen, ten minste als in de voorwaarden duidelijk vermeld staat met welk vermogen de premie voor de overlijdensrisicoverzekering betaald wordt. Het loont zeker de moeite om hierover advies te vragen bij een expert of notaris.

Staat de informatie in verband met de betaling van de premie van de verzekering duidelijk in de voorwaarden? Dan zijn er twee mogelijke routes:

  1. Je partner sluit een overlijdensrisicoverzekering af op je leven

In dit geval is een van de partners de zogenaamde begunstigde en betaalt hij of zij dus de premie. De andere partner is verzekerde en dat staat ook in de voorwaarden vermeld. Als beide partners verzekerd willen zijn, dan kan dat ook. In dat geval is er sprake van twee losse verzekeringen, wat ook wel kruiselings afsluiten genoemd wordt.

  1. splitsing van premies

Het kan ook zijn dat twee partners liever één polis afsluiten met twee verzekerden. In dat geval is een splitsing van de premie een goed idee. Hierbij staat in de verzekeringsvoorwaarden vermeld welk gedeelte van de premie voor de ene overlijdensrisicoverzekering is en welk deel voor de andere.

Voor iemand anders

Ten slotte is het ook mogelijk om erfbelasting te voorkomen als het gaat om een vriend of vriendin, kinderen of een zakelijke relatie waarover niets op papier werd vastgelegd.

In dat geval is het belangrijk om de premie niet met je eigen vermogen te betalen. Laat dat in plaats daarvan doen door de persoon die de uitkering krijgt. Dan is je kind, partner of zakelijke relatiepersoon betaler van de premie en verzekeringnemer!