800.000+ klanten
92% beveelt ons aan
28 vestigingen
Home Zakelijk Bestuurder Welke gevolgen heeft de WBTR?

Welke gevolgen heeft de WBTR?

Sinds 1 juli 2021 is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen, of kortweg WBTR, actief geworden.

Deze wet is in het leven geroepen door tal van incidenten en wantoestanden die zich de afgelopen jaren hebben voorgedaan. Dit had te maken met slechte bestuursvorming.
Het doel van de WBTR is professionalisering door o.a.:

 • Het verbeteren van bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen
 • Het voorkomen van wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten, verenigingen en stichtingen schaden.
 • Het aansturen op goed bestuur

Dit heeft betrekking op verenigingen, stichtingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen. VVE’s en kerkgenootschappen vallen buiten de WBTR.

Wat is er nieuw in de wet per 1 juli 2021?

Aansprakelijkheid bij faillissement (artikel 2:138 lid 1 en 3-10 BW)
Bij faillissement mag gelijk worden aangenomen dat er wanbestuur is geweest en mag de curator gelijk doorpakken. De bestuurders en/of toezichthouders kunnen hierbij aansprakelijk worden gesteld.

Hoofdelijk aansprakelijk (artikel 2:9 BW)
Dit houdt in dat het gehele bestuur aansprakelijk is en de fouten had kunnen voorkomen. Hierbij mag ook beslag worden gelegd op het privévermogen.

Deze zaken moeten voor 1 juli 2021 zijn besproken en vastgelegd. Voor vastlegging in de statuten is een overgangsregeling van 5 jaar.

Wat moet er geregeld/vastgelegd worden voor de nieuwe wet?

 • Goed bestuur
 • Aansprakelijkheid
 • Belet en ontstentenis
 • Meervoudig stemrecht
 • Toezicht
 • Bindende voordracht (Vereniging)
 • Raadgevende stem (Vereniging)
 • Ontslag bestuur
 • Statuten

Goed bestuur voor financiële zaken

 • Focus: alle beslissingen moeten in het belang van de vereniging of stichting zijn
 • Transparantie
 • Risicobeheersing in beeld brengen: zowel op korte als lange termijn
 • Verantwoording: beslissingen delen met leden
 • Democratie: het houden aan de wet
 • Effectiviteit
 • Integriteit

Aansprakelijkheid, zowel interne als externe aansprakelijkheid
Interne: aansprakelijkheid van bestuursleden vanuit eigen organisatie
Externe: van buitenaf, bijvoorbeeld een aannemer die niet betaald kan worden.

Heeft u hulp nodig bij het voldoen aan de nieuwe wet?

Als u hulp nodig heeft bij het voldoen aan de nieuwe wet, kunt u een juridisch adviseur inschakelen. Houd hierbij wel rekening met de hoge kosten per uur.

De IVBB heeft een stappenplan gemaakt om aan de nieuwe wet te voldoen. Zij garanderen dat het 3 uur in beslag neemt voor uitzoekwerk en vastlegging. De kosten hiervan zijn € 120,- met kortingscode, mits ingeschreven bij de overkoepelende organisaties. Deze is terug te vinden op de website. Zonder kortingscode bedraagt het bedrag eenmalig € 240,-.

Zelf alles uitzoeken is ook een optie, maar dit kost veel tijd en uiteindelijk ook veel geld.

Welke gevolgen hebben deze verandering voor de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering?

Vooralsnog heeft het geen gevolgen voor de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering. De polisvoorwaarden passen zich aan de wet aan.

Vermoedelijk wordt er een clausule op de polis geplaatst dat er voldaan dient te zijn aan de WBTR. Als hierom wordt gevraagd, moet dit kunnen worden aangetoond aan de maatschappij. Als gevolg van de WBTR wordt er een toename van het aantal claims verwacht. Dit heeft alles te maken met de extra controle binnen stichtingen/verenigingen en door de handvatten van de wet om aansprakelijk te worden gesteld.

Het belang van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering wordt hiermee nog eens extra duidelijk gemaakt.

Bereken hier de premie voor een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

We zijn bereikbaar via Chat, Whatsapp, telefoon of e-mail

Neem gerust contact met ons op als u meer wilt weten.
Wij zijn er vandaag tot 18:00

neem contact op