Goed nieuws voor Nederland, goed nieuws voor jou!

Autoverzekering geen dekking
Home Blog Geen dekking

Wanneer biedt de autoverzekering geen dekking?

17 sep 2018
3 min leestijd

Schade veroorzaakt met de auto aan anderen vergoedt de autoverzekering. Afhankelijk van de gekozen verzekeringsvorm wordt ook de schade aan de auto zelf vergoed. In sommige gevallen keert de autoverzekering de schade niet uit. Wanneer is dat bijvoorbeeld het geval?

In uitzonderingsgevallen keert een autoverzekering niet uit. Deze situaties ontstaan door oneigenlijk gebruik van de auto, door natuurrampen en bij illegale handelingen. In de volgende gevallen keert de autoverzekering niet uit of wordt een eventuele uitkering uit de verzekering weer op u verhaald.

In de auto rijden zonder een rijbewijs

Zonder een rijbewijs mag u geen auto besturen. Dat is wettelijk vastgelegd. Hierdoor biedt de autoverzekering ook geen dekking als blijkt dat er een niet bevoegde bestuurder in de auto rijdt. Het hebben van een rijontzegging wordt gelijkgesteld met het niet hebben van een rijbewijs. Een schade met de auto aangericht aan anderen wordt wel uitgekeerd aan de gedupeerde, maar de uitkering kan vervolgens weer verhaald worden op u. Bij blikschade tot een paar duizend euro is het al een probleem, maar het kan ook om een schade van honderdduizenden euro’s gaan.

De autoverzekering biedt geen dekking bij verhuur

U mag uw auto uitlenen, maar het tegen een vergoeding verhuren van de auto is vaak expliciet uitgesloten in de polisvoorwaarden. Het verhuren kleven extra risico’s aan en deze willen verzekeraars niet zomaar dragen. En al is het toegestaan zijn er nog andere risico’s. Lees hierover ons artikel “Eigen auto verhuren en de risico’s hierbij

Het veroorzaken van een ongeval onder invloed

Autorijden en drankgebruik gaan niet goed samen. Bij de term ‘onder invloed’ wordt vaak gedacht aan drank, maar ook drugsgebruik is niet toegestaan. Drugs beïnvloedt de rijvaardigheid namelijk ook negatief. U moet alert zijn achter het stuur en daar passen drank en drugs niet bij.

Deelnemen aan een snelheidswedstrijd

Bij het vaststellen van de hoogte van de premie voor de autoverzekering gaat de verzekeraar uit van normaal gebruik van de auto. Een snelheidswedstrijd zorgt voor een veel grotere kans op een (omvangrijke) schade. De verzekeraar kan een schadeclaim ook afwijzen als bijvoorbeeld twee auto’s op de openbare weg een race houden. Het is lastig voor de verzekeraar om dit aan te tonen, maar het is mogelijk.

Opzettelijk veroorzaakte schade is uiteraard ook uitgesloten

Met de auto opzettelijk schade veroorzaken is natuurlijk ook uitgesloten. Ook in dit geval wordt de gedupeerde mogelijk wel schadeloos gesteld door de verzekeraar, maar de uitkering wordt weer verhaald op de veroorzaker van de schade.

Sommige risico’s zijn niet te verzekeren

Dan zijn er nog de onverzekerbare risico’s. Bijvoorbeeld schade door een aardbeving of overstroming is ook voor verzekeraars onbetaalbaar. De schade is te omvangrijk om te kunnen verzekeren. De WA + beperkt casco en de WA-cascobieden wel dekking tegen blikseminslag, storm- en hagelschade.

We zijn bereikbaar via Chat, Whatsapp, telefoon of e-mail

Neem gerust contact met ons op als u meer wilt weten.
Wij zijn er vandaag tot 18:00

neem contact op