Wat zijn de kosten van een crematie als je niet verzekerd bent?

Verkeersboetes in 2019 omhoog

4 januari 2019

Marc Diks
Door: Marc Diks
Laatst geupdatet: 28-09-2022

Het zal u niet ontgaan zijn. De tarieven voor verkeersovertredingen zijn in 2019 opnieuw omhoog gegaan. Wat betekent dit precies voor u?

De verhoging van de verkeersboetes komt bij boetes tot 100 euro op zo’n vijf euro. Boetes boven de 100 euro worden gemiddeld 10 euro duurder. Het boetebedrag voor overschrijding van de maximumsnelheid wijzigt, in vergelijking met 2018, met enkele euro’s. Dit verschilt zo’n één tot zeven euro.
Ook boetes voor overige verkeersovertredingen zijn vanaf 2019 gestegen. Zo betaalt u voor het vasthouden van een mobiele telefoon tijdens het rijden geen €230,- maar €240,-

De administratiekosten zijn in 2019 niet gewijzigd. U betaalt bovenop elke boete de gebruikelijke administratiekosten van negen euro. De administratiekosten zijn vanaf begin 2016 vastgesteld op negen euro. In de jaren daarvoor waren de administratiekosten zeven euro.

Wanneer een boete?

In Nederland krijgt u voor relatief kleine overtredingen een boete. Een snelheidsoverschrijding van meer dan 30 km/u (op de snelweg met 40 km/u) levert een forse boete of een dagvaarding op. Bij een snelheidsovertreding van 50 km/u of meer vordert de politie direct het rijbewijs in, bij een staande houding. Het Openbaar Ministerie of de rechter bepaalt daarna hoe lang uw rijbewijs blijft ingehouden.

Betalingsregeling verlaagd

Was het in 2018 pas mogelijk om een betalingsregeling te treffen bij boetes vanaf €225,-, in 2019 is deze grens verlaagd naar €75,-.

Deze verlaging geldt voor de zogenoemde Mulderboetes. Dit zijn boetes voor verkeersovertredingen, die worden opgelegd op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv). Het Centraal Justitieel Incassobureau int als uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Justitie en Veiligheid o.a. deze verkeersboetes.

Met het verlagen van de grens van €225,- naar €75,- kan worden voorkomen dat verkeersboetes oplopen. Zo draagt de verruiming van het betalingsregelingenbeleid bij aan het voorkomen van problematische schulden. Het betalingsregelingenbeleid zorgt ervoor dat de inning niet alleen doelmatig en doeltreffend is, maar tegelijkertijd maatschappelijk verantwoord.

Boetebedragen 2019

Hieronder staan veel voorkomende overtredingen met de bijbehorende boetebedragen in 2019.