Goed nieuws voor Nederland, goed nieuws voor jou!

Prinsjesdag 2023 overheidsgebouw
Home Nieuws Prinsjesdag 2023

Prinsjesdag 2023: Wat verandert er voor jou?

19 sep 2023
4 min leestijd

Op Prinsjesdag, traditiegetrouw de derde dinsdag van september, kondigt de Nederlandse regering haar plannen aan voor het komende jaar. Dit jaar anders dan gebruikelijk. Het kabinet is demissionair, wat betekent dat bepaalde onderwerpen als controversieel zijn verklaard. Hier de belangrijkste punten:

Hoger belastingtarief voor sparen en beleggen

De vermogensbelasting in box 3 wordt hervormd om beter aan te sluiten bij werkelijke inkomsten uit sparen en beleggen. Het nieuwe systeem gaat waarschijnlijk in 2027 in, maar er zijn tussentijdse maatregelen.

huis taxeren rekenmachine

Afschaffing verruimde schenkingsvrijstelling eigen huis

De fiscale tegemoetkoming voor ondersteuning bij de aankoop of verbouwing van een huis voor mensen tussen 18 en 40 jaar wordt afgeschaft in 2024.

Zorg

De zorgpremie zal in 2024 weer stijgen. Er is becijferd dat de verhoging bij benadering zal uitkomen zo’n 12 euro per maand voor de basisverzekering. Hiermee komt de nominale zorgpremie uit op bijna 150 per maand. De belangrijkste redenen van de premiestijging komt voornamelijk door:

  • Inflatie en vergrijzing
  • De toename van chronisch zieken
  • Hogere salarissen in de zorgsector

Uiteindelijk is het aan de zorgverzekeraars of en in hoeverre hun zorgpremie zal stijgen. Ook komend jaar wordt er weer een verschil verwacht tussen de verschillende verzekeraars.

Wat verandert er in het basispakket in 2024:

Valpreventie

Valongelukken bij ouderen zijn een groeiend probleem in onze samenleving. Statistieken tonen aan dat jaarlijks 105.000 65-plussers zich op de eerste hulp melden na een val. De gevolgen zijn vaak ernstig, met langdurige revalidatie en verminderde zelfredzaamheid als gevolg. Alleen al in 2020 kostte dit onze maatschappij meer dan 1 miljard euro.

Om deze zorgwekkende trend te keren, wordt vanaf 2024 valpreventie opgenomen in het basispakket. Ouderen kunnen een speciaal trainingsprogramma volgen dat is ontworpen om valongelukken te voorkomen. Onderzoek toont aan dat deze trainingen het risico op een val aanzienlijk verminderen, en dit initiatief zal een belangrijke rol spelen in het welzijn van onze ouderen.

Kraamzorg: Langere periode van vergoeding

Kraamzorg is een cruciaal aspect van de zorg voor pasgeborenen en moeders. Momenteel wordt kraamzorg vergoed vanuit de basisverzekering voor een periode van minimaal 24 tot maximaal 80 uur, tot 10 dagen na de geboorte. We hebben goed nieuws voor aanstaande moeders: deze periode wordt verlengd naar zes weken.
Deze verandering betekent niet alleen dat kraamzorg beschikbaar blijft, maar ook dat de flexibiliteit wordt vergroot. Kraamverzorgers kunnen de zorg beter afstemmen op de behoeften van gezinnen, of het nu gaat om meer bezoeken in de eerste dagen of ondersteuning na de tiendaagse periode. De eigen bijdrage per uur blijft na de verruiming van zes weken bestaan zoals dat nu is.

Herstel van Long Covid: Verlengde dekking

Voor degenen die langdurige symptomen ervaren na een besmetting met Covid-19, zoals vermoeidheid, benauwdheid en pijn, is er positief nieuws. Vanuit de basisdekking wordt de benodigde zorg voor Long Covid-patiënten vergoed, en deze dekking wordt verlengd tot ten minste 1 januari 2025.
Dit betekent dat mensen die te maken hebben of krijgen met Long Covid dus ook in 2024 kunnen rekenen op paramedische zorg, zoals fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, diëtetiek en logopedie. De huisarts of medisch specialist zal bepalen wie hiervoor in aanmerking komt

Verdwijnen prijsplafond voor energie

Het prijsplafond voor energie verdwijnt in 2024, waardoor huishoudens niet meer beschermd worden tegen stijgende energieprijzen. Er komt wel een noodfonds voor huishoudens met lagere inkomens en hoge energierekeningen.

Inkomensondersteuning voor lagere en middeninkomens

Het kabinet wil twee miljard euro uittrekken voor koopkrachtverbetering en armoedebestrijding, onder andere door verhoging van huurtoeslag en arbeidskorting.

Stijging minimumuurloon

Het minimumuurloon wordt aangepast aan de inflatie, en vanaf 2024 zijn werkgevers verplicht dit te betalen.

AOW-uitkering

De AOW-uitkering zal moeten stijgen om gelijke tred te houden met de oplopende lonen en inflatie.

Afschaffing STAP-budget

Het STAP-budget, een subsidie voor (om)scholing, wordt afgeschaft. Mogelijk komt hier iets anders voor in de plaats.

Hypotheekrenteaftrek en eigenwoningforfait

Er wordt gekeken naar aanpassingen in de hypotheekrenteaftrek en het eigenwoningforfait.

Invorderingsrente belastingaanslag stijgt

De invorderingsrente voor belastingaanslagen gaat weer omhoog naar het oude tarief van 4 procent.

Verhoging reiskostenvergoeding

De onbelaste reiskostenvergoeding gaat omhoog naar 0,23 cent per kilometer.

Geen wijzigingen in bijtelling auto van de zaak

Het bijtellingspercentage voor de auto van de zaak blijft hetzelfde in 2024.

Eigen risico

Eigen risico blijft ook in 2024 op €385,- staan.

Stijging brandstofaccijnzen

De accijnzen op brandstof zullen waarschijnlijk stijgen vanaf januari 2024.

Deze maatregelen zullen invloed hebben op je persoonlijke financiën in 2024. In de komende dagen worden meer details bekend.

We zijn bereikbaar via Chat, Whatsapp, telefoon of e-mail

Neem gerust contact met ons op als u meer wilt weten.
Wij zijn er van maandag tot vrijdag van 08:00 tot 18:00.

neem contact op