800.000+ klanten
27 vestigingen
92% beveelt ons aan

Wat dekt een aanvullende WIA verzekering?

Arbeidsongeschiktheid is helaas niet altijd te voorkomen. Als een of meerdere van uw werknemers arbeidsongeschikt raakt, gaat hun inkomen er flink op achteruit. Zij krijgen dan een WIA-uitkering, maar vaak betekent dit alsnog een flinke stap terug. Om de voorkomen dat uw werknemers in financiële problemen komen kunt u als werkgever een aanvullende WIA verzekering afsluiten. Zo voorkomt u fors inkomensverlies op het moment dat uw werknemer langdurig arbeidsongeschikt raakt. Een mooie secundaire arbeidsvoorwaarde!

Vraag direct een offerte aan voor een WIA verzekering!

aanvullende WIA verzekering pols spalk

Hoe werkt WIA?

WIA staat voor Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Als een werknemer arbeidsongeschikt raakt, is de werkgever verplicht om de eerste twee jaar het loon van de werknemer door te betalen. Op het moment dat de werknemer meer dan twee jaar arbeidsongeschikt is, stop de loondoorbetalingsverplichting en valt de werknemer onder de WIA. Hij krijgt dan een wettelijke WIA-uitkering van het UWV. De WIA bestaat uit twee soorten uitkeringen: de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten) en de IVA (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten). De werknemer krijgt een WGA-uitkering als hij 2 jaar of langer ziek is en tussen de 35% en 80% arbeidsongeschikt is. Hij krijgt een IVA-uitkering als hij volledig en blijvend arbeidsongeschikt is. De werknemer kan in dat geval dus niet of nauwelijks werken en er is een zeer kleine kans dat hij herstelt. Het gaat om een percentage van meer dan 80% arbeidsongeschikt.

Vraag direct een offerte aan voor een WIA verzekering!

Verschillende aanvullende WIA verzekeringen

Er zijn verschillende aanvullende WIA verzekeringen mogelijk:

WGA hiaat verzekering

WGA staat voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. Als een werknemer meer dan 35% arbeidsongeschikt is, krijgt hij te maken met de WGA. Het WGA hiaat is het verlies aan inkomen dat kan ontstaan als een werknemer langdurig arbeidsongeschikt is. Na twee jaar, als de verplichte loondoorbetaling vanuit de werkgever stop, krijgt de werknemer een WGA-loongerelateerde uitkering. Na minimaal 3 maanden en maximaal 24 maanden gaat deze uitkering over in een WGA uitkering (loonaanvullend/vervolg). Er is sprake van een WGA hiaat als de werknemer de WGA vervolguitkering krijgt, en daarbij met het totale inkomen onder de 70% van het voor hem verzekerd jaarloon komt. Als er een WHA hiaat ontstaat, betekent dat het inkomen van uw werknemer flink daalt, tot wel 30% van het voormalig inkomen. Om uw werknemer hier tegen te beschermen kunt u als werkgever een WGA hiaat verzekering afsluiten.

Met een WGA hiaat verzekering krijgt uw werknemer een aanvulling op de wettelijke WGA vervolguitkering als er sprake is van een WGA hiaat. De verzekeraar vult in dat geval het inkomen van de werknemer aan tot 70% keer het arbeidsongeschiktheidspercentage keer het oude loon.

WIA Excedent verzekering

Een WIA Excedent verzekering is voor werknemers met een salaris boven de WIA-loongrens of €100.00,-. Uw werknemers zijn dan verzekerd voor 70%, 75% of 80% van hun salaris boven de WIA-loongrens of €100.00,-. De vergoedingsduur kan tot maximaal een vaste eindleeftijd of tot de werkelijke AOW-leeftijd lopen. De WIA-loongrens wordt ieder jaar opnieuw bepaald.

Aanvullende WIA verzekering afsluiten? Vraag een offerte aan op Alpina.nl

Op Alpina.nl kunt u vrijblijvend een offerte voor een WIA verzekering aanvragen. Op basis van een aantal gegevens over uw organisatie kunnen we u een nauwkeurige offerte geven. Heeft u nog vragen over het afsluiten van een WIA verzekering? Neem dan vooral contact met ons op! Onze verzekeringsspecialisten helpen u graag.

Vraag direct een offerte aan voor een WIA verzekering!

We zijn bereikbaar via Chat, Whatsapp, telefoon of e-mail

Neem gerust contact met ons op als u meer wilt weten.
Wij zijn er vandaag tot 18:00

neem contact op