Goed nieuws voor Nederland, goed nieuws voor jou!

Home Info opzeggen Gedragscode geïnformeerde verlenging

Gedragscode geïnformeerde verlenging

Het Verbond van Verzekeraars heeft op 25-07-2009 de gedragscode geïnformeerde verlenging en contractstermijnen particuliere schadeverzekeringen vastgesteld.

Wat houden de nieuwe regels in?

Uitgangspunt is dat vanaf 1 januari 2010 particuliere schadeverzekeringen een contractsduur kennen van één jaar. Wil verzekeringnemer daarvan afwijken, dan zal hij of zij dit nadrukkelijk moeten aangeven door middel van een extra handtekening. De regeling geld voor alle particuliere schadeverzekeringen met uitzondering van ongevallen en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Wij zullen deze regeling als volgt gaan uitvoeren:

Nieuwe particuliere schadeverzekeringen

Vanaf 1 januari 2010 kunnen nieuwe particuliere schadeverzekeringen alleen worden afgesloten met een contractsduur van 12 maanden. Wanneer de volmachtgever dit toestaat is het voor bepaalde verzekeringsvormen mogelijk om binnen klik & Sluit een meerjarig contract af te sluiten. Verzekeringnemer dient dit nadrukkelijk te bevestigen. Hiertoe wordt een extra vraag opgenomen bij het aangaan van de verzekering en vervolgens een extra clausule geplaatst op de polis. In deze clausule wordt de afwijkende contractstermijn bevestigd.

Bestaande particuliere schadeverzekeringen

Vanaf 1 maart 2010 worden alle particuliere contracten per eerstkomende contractsvervaldag omgezet naar jaarcontracten. Vanaf de prolongatie van maart 2010 gaan de verzekeringsmaatschapijen de verzekeringnemers informeren. Op de prolongatienota komt een mededeling te staan over de verlenging van de polis en de mogelijkheid om deze per contractsvervaldag te beëindigen. Conform de gedragscode van het Verbond van Verzekeraars zullen de verzekeringen na prolongatie dagelijks kunnen worden opgezegd. De opzegtermijn bedraagt dan 30 dagen. Ook dit wordt op de prolongatienota vermeld.

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u onderstaande document raadplegen:
Gedragscode Verbond van Verzekeraars

Gratis opzegservice

U kunt gebruik gratis opzegservice. Hiermee kunt u een verzekering bij uw huidige maatschappij opzeggen.

We zijn bereikbaar via Chat, Whatsapp, telefoon of e-mail

Neem gerust contact met ons op als u meer wilt weten.
Wij zijn er vandaag tot 18:00

neem contact op