Verschil overlijdensrisicoverzekering en een kapitaalverzekering?

Tegenwoordig bestaan er heel wat verschillende soorten levensverzekeringen. Twee van de bekendste zijn de kapitaalverzekering en de overlijdensrisicoverzekering. Beide vormen vallen onder de noemer levensverzekering, maar vertonen wel degelijk enkele belangrijke verschillen.

Iedereen die aan de toekomst denkt, doet er goed aan een levensverzekering af te sluiten. Hieronder krijg je alle informatie die je nodig hebt om alvast de juiste verzekering te kiezen.

De verschillen tussen een overlijdensrisicoverzekering en een kapitaalverzekering

Voor je de verzekeringsvorm kunt kiezen die je nodig hebt, moet je natuurlijk weten wat de verschillende opties inhouden. Hier een overzicht van de belangrijkste verschillen tussen de overlijdensrisicoverzekering en de kapitaalverzekering:

1. De kapitaalverzekering

De kapitaalverzekering, zoals de naam doet vermoeden, houdt in dat er tijdens de looptijd van de verzekering een bepaald kapitaal opgebouwd wordt. Dit kapitaal gebruikt men na de geldigheidsduur van de verzekering vaak om de hypotheek op een woning af te lossen. Dat betekent dat je als verzekeringnemer een maandelijkse premie betaalt als inleg voor dat uitgekeerde bedrag.

Het belangrijkste kenmerk van een kapitaalverzekering is dat je als verzekeringnemer aan het einde van de looptijd altijd betaald wordt, zolang je nog in leven bent. De uitkering is dus een garantie tijdens je leven en dat geeft je heel wat meer financiële zekerheid op de lange termijn. De datum waarop je die uitkering krijgt, wordt op voorhand vastgelegd in het verzekeringscontract.

2. De overlijdensrisicoverzekering

De overlijdensrisicoverzekering vertoont veel gelijkenissen met de kapitaalverzekering. Er is immers ook sprake van een uitkering waarvoor je als verzekeringnemer een premie betaalt. Aan de andere kant betaalt een overlijdensrisicoverzekering enkel uit aan als je overlijdt. Het geld gaat in dat geval naar je nabestaanden.

Een ander belangrijk kenmerk van de overlijdensrisicoverzekering en een verschil met de kapitaalverzekering is dat er bij een overlijdensrisicoverzekering géén kapitaal opgebouwd wordt. Dat betekent concreet dat je als verzekeringnemer dus geen uitkering krijgt wanneer je aan het einde van de looptijd nog leeft. De premies die je gedurende die looptijd betaalt, worden dus niet opgebouwd.

Wat is een gemengde verzekering?

Hoewel de kapitaalverzekering en de overlijdensrisicoverzekering doorgaans als twee afzonderlijke types beschouwd worden, is het wel degelijk mogelijk om ze te combineren. Dit is vooral interessant aangezien beide verzekeringsvormen elkaar aanvullen.

Hoe werkt dit nu precies?

Een gemengde verzekering is in feite een kapitaalverzekering met daarin ook een zogenaamde overlijdensdekking. Dit betekent dat de verzekering uitkeert bij het overlijden van de verzekeringnemer, maar ook op de uiterlijk datum van de verzekering. Met andere woorden, als de verzekerde nog leeft.

Houd er rekening mee dat je bij een gemengde verzekering ook altijd een hogere premie betaalt, aangezien het gaat om een combinatie van twee levensverzekeringen. Er is dus een hogere maandelijkse kostprijs gedurende de hele looptijd van de verzekering.

Aan de andere kant heb je dan wel heel wat meer financiële zekerheid tijdens je leven. Daarbij hoef je je ook geen zorgen te maken over de financiële gezondheid van je gezin na je overlijden.

Wanneer sluit je een overlijdensrisicoverzekering af?

Aan de andere kant is een overlijdensrisicoverzekering minder beperkt als het gaat om de toepassing van de uitkering. Dat wil zeggen dat de nabestaanden van de overleden verzekeringnemer het uitgekeerde bedrag vrij mogen gebruiken.

Die uitkering wordt meestal aangewend als compensatie voor het inkomen dat wegvalt door het overlijden van de verzekeringnemer. Op die manier heeft het gezin van de overledene een financiële buffer.

kapitaal gebruikt men na de geldigheidsduur van de verzekering vaak om de hypotheek op een woning af te lossen. Dat betekent dat je als verzekeringnemer een maandelijkse premie betaalt als inleg voor dat uitgekeerde bedrag.

Het belangrijkste kenmerk van een kapitaalverzekering is dat je als verzekeringnemer aan het einde van de looptijd altijd betaald wordt, zolang je nog in leven bent. De uitkering is dus een garantie tijdens je leven en dat geeft je heel wat meer financiële zekerheid op de lange termijn. De datum waarop je die uitkering krijgt, wordt op voorhand vastgelegd in het verzekeringscontract.

2. De overlijdensrisicoverzekering

De overlijdensrisicoverzekering vertoont veel gelijkenissen met de kapitaalverzekering. Er is immers ook sprake van een uitkering waarvoor je als verzekeringnemer een premie betaalt. Aan de andere kant betaalt een overlijdensrisicoverzekering enkel uit aan als je overlijdt. Het geld gaat in dat geval naar je nabestaanden.

Een ander belangrijk kenmerk van de overlijdensrisicoverzekering en een verschil met de kapitaalverzekering is dat er bij een  overlijdensrisicoverzekering  géén kapitaal opgebouwd wordt. Dat betekent concreet dat je als verzekeringnemer dus geen uitkering krijgt wanneer je aan het einde van de looptijd nog leeft. De premies die je gedurende die looptijd betaalt, worden dus niet opgebouwd.

Wat is een gemengde verzekering?

Hoewel de kapitaalverzekering en de overlijdensrisicoverzekering doorgaans als twee afzonderlijke types beschouwd worden, is het wel degelijk mogelijk om ze te combineren. Dit is vooral interessant aangezien beide verzekeringsvormen elkaar aanvullen.

Hoe werkt dit nu precies?

Een gemengde verzekering is in feite een kapitaalverzekering met daarin ook een zogenaamde overlijdensdekking. Dit betekent dat de verzekering uitkeert bij. Een overlijdensrisicoverzekering heeft meer betrekking op je nabestaanden en familie en minder op jezelf. Dat wil zeggen dat de overlijdensrisicoverzekering een goede keuze is als je vooral je nabestaanden meer zekerheid wilt geven na je overlijden.

Hoe doen wij het?

Laatst geüpdatet: 19-12-2022

Financieel zeker.