Goed nieuws voor Nederland, goed nieuws voor jou!

Beste overlijdensrisicoverzekering houten huisje

Wat is de beste overlijdensrisicoverzekering?

De overlijdensrisicoverzekering hoort zeker op het lijstje met belangrijkste verzekeringen voor wie niet enkel aan het nu en zichzelf denkt, maar ook nabestaanden wil helpen in de toekomst. Deze verzekering kan je naasten immers op financieel gebied helpen na je overlijden, aangezien zij een vast geldbedrag krijgen ter compensatie voor een verlies aan inkomen.

Zoals dat bij alle verzekeringen het geval is, bestaan er verschillende soorten overlijdensrisicoverzekeringen. Het loont de moeite om daar onderzoek naar te doen voor je effectief een keuze maakt.

Wat is nu precies de beste overlijdensrisicoverzekering? In het volgende stukje lees je meer.

Wat is de beste overlijdensrisicoverzekering?

Er kunnen in Nederland drie soorten overlijdensrisicoverzekering onderscheiden worden:

  • De gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering
  • De lineair dalende overlijdensrisicoverzekering
  • De annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering

Hieronder vind je wat meer info over elk van deze vormen:

De gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering

Bij deze verzekering blijft de maandelijkse premie die je betaalt elke maand en elk jaar gelijk. Dit is dan ook de beste overlijdensrisicoverzekering voor wie nu en in de toekomst duidelijk zicht wil hebben op zijn of haar maandelijkse kosten en die stabiel wil houden. Het uiteindelijk uitgekeerde geldbedrag ligt bij deze verzekeringsvorm van alle drie de vormen het hoogst.

De lineair dalende overlijdensrisicoverzekering

Een lineair afnemende overlijdensrisicoverzekering houdt dan weer in dat je premie elk jaar blijft dalen. Dit is erg interessant als je op de lange termijn minder wilt betalen voor je verzekering. Aan de andere kant is het uiteindelijke verzekerde bedrag dan wel een stuk lager.

De annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering

Ten slotte is er ook de annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering, waarbij de maandelijkse premie elk jaar met een bepaald percentage daalt. Ook hierbij ligt het uiteindelijk uitgekeerde bedrag lager dan bij een gelijkblijvende verzekering, maar wel nog altijd iets hoger in vergelijking met een lineair dalende overlijdensrisicoverzekering.

Welke factoren spelen een rol bij het vinden van de beste overlijdensrisicoverzekering?

Naast het feit dat er verschillende soorten overlijdensrisicoverzekeringen zijn, is het ook belangrijk om met een aantal factoren rekening te houden bij de zoektocht naar de beste optie. Hieronder gaan we daar wat dieper op in:

1. De uitkering en waarvoor ze gebruikt wordt

Je verzekeraar zal het verzekerde bedrag van je overlijdensrisicoverzekering uitkeren aan je familie of gezin als je voor een op voorhand vastgelegde datum komt te overlijden. Die datum wordt bepaald bij ingang van de verzekering zelf. Het uitgekeerde bedrag kan dan door je nabestaanden gebruikt worden om bijvoorbeeld een hypotheek af te betalen. In bepaalde situaties is dat zelfs verplicht, dus houd daar rekening mee.

Aan de andere kant is het ook mogelijk om dit geldbedrag op een spaarrekening te plaatsen, bijvoorbeeld als aanvulling op het weggevallen inkomen. Ten slotte kiezen nabestaanden er soms voor om eventuele andere schulden of betalingen af te lossen met de uitkering.

2. De hoogte van de premie

Vervolgens moet je bij de zoektocht naar de beste overlijdensrisicoverzekering rekening houden met de premie die daarbij komt kijken. Hoe wordt deze bepaald? Op basis van verschillende factoren, waaronder het verzekerde bedrag, je eigen leeftijd, je gezondheidstoestand op het moment dat je de verzekering afsluit en meer.

Belangrijk om te onthouden is dat vooral niet-rokers genieten van een interessante korting op hun overlijdensrisicoverzekering. Dit komt doordat het risico op overlijden voor een groot stuk bepaald wordt door de levensstijl en gezondheidsrisico’s van de verzekeringnemer.

3. De looptijd van de verzekering

De looptijd van de overlijdensrisicoverzekering is een factor die vaak onderschat wordt, maar wel degelijk van belang is bij de zoektocht naar een goede verzekering of verzekeraar. Het goede nieuws is dat je in de meeste gevallen enigszins zelf kunt kiezen hoe lang de verzekering loopt, hoewel de meeste verzekeraars toch een minimum- en maximumduur hanteren.

Let hierbij altijd op het effect van de looptijd op de premie die je betaalt per maand. Hoe langer een overlijdensrisicoverzekering actief is, hoe meer je maandelijks betaalt. Waarom? Omdat de financiële risico’s bij een langdurige verzekering voor de verzekeraar een stuk hoger liggen.

4. Eventuele verschillen tussen verzekeraars

Tenslotte zullen er altijd verschillen bestaan tussen verzekeraars als het gaat om de premie en de verzekering zelf. Het loont zeker de moeite om verschillende opties tegen elkaar af te wegen, zodat je weet wat je kunt verwachten.

Belangrijk hierbij is dat je goed nagaat wat de algemene voorwaarden zijn van de verzekeraar die je op het oog hebt. Zo kunnen er bepaalde beperkende maatregelen zijn in verband met de looptijd van de verzekering, de uitkeringsmethode en meer.