Wat kunnen de gevolgen zijn van verzekeringsfraude met de auto?

Verzekeringsfraude met de auto betekent dat u uw verzekeraar met opzet misleidt. Dat kan bijvoorbeeld door meer autoschade te claimen dan dat er daadwerkelijk is of door een ongeval in scène te zetten om op die manier een schadevergoeding te ontvangen. Verzekeringsfraude kan flinke gevolgen hebben en dat leggen wij u hier uit.

#2 Beëindiging van uw autoverzekering

Verzekeringsfraude wordt door verzekeraars heel serieus genomen. Mensen die frauderen zien ze niet graag als verzekeringsnemer en daarom wordt een verzekering bijna altijd beëindigd als er verzekeringsfraude is vastgesteld. Wanneer u bij dezelfde verzekeraar meerdere verzekeringen heeft lopen, zal de verzekeringsmaatschappij ook bekijken of deze verzekeringen ook zullen worden beëindigd. U heeft het vertrouwen van de verzekeraar geschaad en dat is dan ook meteen de reden van beëindiging van de verzekeringen. De verzekeraar kan niet meer op u rekenen en vertrouwt u er niet meer op dat u zich aan de afspraken gaat houden en kiest er daarom vrijwel altijd voor om alle lopende verzekeringen stop te zetten.

#3 Registratie van persoonsgegevens in frauderegister van verzekeraar

Wanneer uw verzekeraar de autoverzekering beëindigd, slaat deze ook uw gegevens op in het interne register van de verzekeringsmaatschappij. Soms wordt er gesproken over een ‘zwarte lijst‘, maar deze bestaat niet. De verzekeraar registreert wel wanneer en waarom ze een verzekering stopzetten. Dit heeft als doel om de organisatie te waarschuwen en alert te houden bij bijvoorbeeld nieuwe aanvragen vanuit u. Deze interne registraties zijn niet in te zien door andere verzekeraars, maar voorkomt dat u opnieuw een verzekering kunt afsluiten bij de verzekeraar waar u gefraudeerd heeft.

#4 Registratie bij Stichting CIS

Stichting CIS staat voor Stichting Centraal Informatie Systeem. In hun databank bewaren ze allerlei belangrijke gegevens die voor verzekeraars van grote waarde kunnen zijn. Als is gebleken dat u verzekeringsfraude heeft gepleegd, krijgt u een CIS-registratie. U staat dan in de databank, met de reden van registratie en uw persoonlijke gegevens. De gegevens zijn in te zien en op te vragen door andere verzekeraars en gevolmachtigden. Het doel van deze databank is om de risico’s voor verzekeraars bij nieuwe aanvragen te beperken en fraude zo veel mogelijk te voorkomen.

Een CIS-registratie vanwege fraude maakt het heel moeilijk om een nieuwe autoverzekering af te kunnen sluiten. Een verzekeraar waar u een aanvraag indient controleert namelijk altijd op u geregistreerd staat in de CIS-databank, voordat hij een aanvraag accepteert. Wanneer de verzekeraar dan ziet dat u geregistreerd staat vanwege fraude, is de kans heel groot dat hij uw aanvraag zal weigeren. In dat geval kunt u eigenlijk alleen nog maar terecht bij verzekeringsmaatschappij De Vereende. De Vereende is gespecialiseerd in het verzekeren van bijzondere gevallen. Door het ruime acceptatiebeleid kunt u, zelfs met een CIS-registratie, alsnog een autoverzekering afsluiten.

#5 Melding bij het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV)

Om verzekeraars te ondersteunen bij het aanpakken van fraude en andere vormen van verzekeringscriminaliteit, is er een speciale afdeling binnen het Verbond van Verzekeraars; het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV). Wist u dat verzekeringsfraude ook grote invloed kan hebben op u verdere carrière? Indien u solliciteert naar een functie binnen de verzekeringsbranche of bij een financiële instelling is de kans groot dat het bedrijf u natrekt bij het CBV. Wanneer zij zien dat u geregistreerd staat wegens verzekeringsfraude, kunnen ze uw sollicitatie afwijzen; het maakt niet bepaald een goede indruk.

#6 Financiële gevolgen

Financieel gezien heeft verzekeringsfraude ook zeker een aantal gevolgen voor u als fraudeur. Ten eerste moet u een standaardboete van €532,- betalen. Vervolgens worden de gemaakte onderzoekskosten ook op u verhaald en dient u deze te betalen. Deze onderzoekskosten komen voort uit het onderzoek wat verzekeraars laten doen wanneer zij vermoeden hebben dat er wordt gefraudeerd. Zij moeten er namelijk zeker van zijn da er daadwerkelijk sprake is van fraude en zij moeten dit ook kunnen bewijzen. Wanneer er een extern onderzoeksbureau of expert moet worden ingehuurd, kunnen de kosten van het onderzoek behoorlijk oplopen. Tot slot zal het afsluiten van een nieuwe autoverzekering een stuk duurder uitvallen dan normaal gesproken, veelal door een hogere premie. Als u een verzekering afsluit bij De Vereende, dient u de premie van de eerste drie maanden vooruit te betalen én betaalt u een waarborgsom. Als u dan te laat bent met het betalen van de premie, kan De Vereende deze waarborgsom gebruiken om de openstaand premies mee te verrekenen.

#7 Aangifte bij de politie

Tenslotte komt het zwaarste gevolg aan bod; aangifte bij de politie door de verzekeraar. Echter komt dit in de praktijk niet vaak voor. Het is natuurlijk een ingrijpende stap om te zetten en wordt meestal alleen gedaan als gaat om hele hoge fraudebedragen of als er sprake is van georganiseerde misdaad.

Bereken online de premie voor uw verzekering

Hoe doen wij het?

Laatst geüpdatet: 11-03-2021

Financieel zeker.

We zijn bereikbaar via Chat, Whatsapp, telefoon of e-mail

Neem gerust contact met ons op als u meer wilt weten.
Wij zijn er van maandag tot vrijdag van 08:00 tot 18:00.

neem contact op